Sökning: "Prestanda"

Visar resultat 1 - 5 av 2233 uppsatser innehållade ordet Prestanda.

 1. 1. Modellutvärdering av Thomas- och Matérnklusterprocesserna för nervmönster i neuropati

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaper

  Författare :Alexander Thorén; Jesper Söderberg; Michal Palak; Ruben Seyer; [2021-06-29]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den globala epidemin av diabetes och prediabetes har lett till en epidemi av komplikationerrelaterade till dessa sjukdomar. En av de mest förekommande komplikationerna är diabetesneuropatisom utmärks av axonal degeneration av nervtrådar och kan orsaka känselbortfalloch smärtor. LÄS MER

 2. 2. Comparison of Logistic Regression and an Explained Random Forest in the Domain of Creditworthiness Assessment

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Marcus Ankaräng; Jakob Kristiansson; [2021]
  Nyckelord :Classification; Creditworthiness; Explainable Artificial Intelligence; Logistic Regression; Machine Learning; Random Forest; SHAP; XAI;

  Sammanfattning : As the use of AI in society is developing, the requirement of explainable algorithms has increased. A challenge with many modern machine learning algorithms is that they, due to their often complex structures, lack the ability to produce human-interpretable explanations. LÄS MER

 3. 3. Självledarskap - frihet under ansvar : En kvalitativ studie om att vara sin egen chef som anställd

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Suzanne Millmark; [2021]
  Nyckelord :Self-Leadership; Fenomenology; lived-experience; freedom; control; support; reflection; Självledarskap; fenomenologi; upplevelser; frihet; kontroll; stöd; reflektion;

  Sammanfattning :              The aim of the study was to investigate and gain an in-depth understanding of the lived experience of Self-Leadership among employees in organizations in Sweden with high degree of Self-Leadership Culture (SLC). To furfill the purpose, a qualitative method was applied in the form of unstructed interviews, whith four participants, which was analysed in an IPA analysis (Interpretative Phenomenological Analysis). LÄS MER

 4. 4. Sensor implementation : Tillämpat i ett inbyggt system för att öka funktionaliteten i gruvmiljöer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Christoffer Nilsson; [2021]
  Nyckelord :Elektronik; inbyggda system;

  Sammanfattning : This thesis was made to test an implementation of different sensor on Widefinds embedded  positioning system to increase its functionality. The underlying idea was that measurement sof physical quantities pared up with the positioning in mining operations could achieve this increase. LÄS MER

 5. 5. Quantum Portfolio Optimization : a Multi-Level Perspective Study of the Swedish Fund Management Industry

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.); KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Olle Malmberg; Joakim Wellenstam; [2021]
  Nyckelord :Quantum computers; portfolio optimization; multi-level perspective; technological transition; finance; socio-technical; Kvantdatorer; portföljoptimering; multi-level perspective; teknisk omvandling; finans; socio-teknisk;

  Sammanfattning : In recent years, quantum computers have achieved new levels of sophistication and are by some estimates only a few years from being used in production. A growing body of literature points toward their potential uses within various industries, with the finance industry identified as exceptionally full of prospective applications. LÄS MER