Sökning: "Maria Elisabeth Persson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Maria Elisabeth Persson.

 1. 1. Sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder för att förebygga och minska risken för fallskador på särskild boende : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Institutionen för vård och natur

  Författare :Maria Fahlgren; Elisabeth Persson; [2008]
  Nyckelord :Fall prevention; nursing; older people; Fallprevention; omvårdnad; äldre;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fall är vanligt och kan leda till höftfrakturer och ett tidigare behov av särskiltboende. Ett hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande perspektiv ska vara en självklar deli all vård och behandling. LÄS MER

 2. 2. Att leva med obotlig sjukdom : sjuksköterskans möjligheter att lindra lidande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur

  Författare :Elisabeth Carlin; Maria Persson Werme; Marianne Svanberg; [2005]
  Nyckelord :Coping; Lidande; Sjuksköterska; Patientrelationer;

  Sammanfattning : .... LÄS MER