Sökning: "Maria Elmfeldt Öhrskog"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Maria Elmfeldt Öhrskog.

  1. 1. Utvärdering av dialektisk beteendeterapi inom barn- och ungdomspsykiatrin i Stockholms Läns Landsting

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen; Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

    Författare :Maria Elmfeldt Öhrskog; Camilla Rudeberg; [2010]
    Nyckelord :DBT; Dialektisk Beteendeterapi; Barn- och ungdomspsykiatri; BUP;

    Sammanfattning : Dialektisk beteendeterapi, DBT, har visat lovande resultat för vuxna med borderline personlighetsstörning (BPS) men ej utvärderats som behandlingsform för ungdomar. DBT erbjöds ungdomar inom barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, och utvärderades i en pilotstudie. LÄS MER