Sökning: "Markus Wahlgren"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Markus Wahlgren.

 1. 1. What are the main factors affecting movie profitability?

  Kandidat-uppsats, KTH/Matematisk statistik; KTH/Matematisk statistik

  Författare :Karl Wallström; Markus Wahlgren; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis consists of two parts which both focus on the profitability of movies with a theatrical release. The first part has examined if it is possible to create a model for predicting and understanding the profitability of movies. Factors that influence the profitability have also been identified. LÄS MER

 2. 2. Energianalys på Volvo Aero

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Markus Månsson; Peter Wahlgren; [2008]
  Nyckelord :Energianalys; energieffektivisering; energianvändning; processventilation; värmeväxling;

  Sammanfattning : Detta examensarbete har genomförts på Volvo Aero i Trollhättan och består av tre delar: en kartläggning av processventilationens uppbyggnad på ett antal utvalda maskiner och beräkning av dess energiåtgång, en jämförelse ur energieffektivitetssynpunkt mellan ett nyutvecklat maskinkoncept som kallas MultiTask-Cell och traditionell tillverkning, sist har en tomgångsanalys gjorts i verkstaden för att identifiera vad som använder elenergi då ingen produktion sker.För att kunna genomföra uppgifterna har mätningar av elanvändningen gjorts på både maskinnivå och transformatorer, detta för att kunna beräkna energianvändning på utvalda maskiner och även få en helhetssyn över verkstadens energianvändning. LÄS MER