Sökning: "Martha Andersson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Martha Andersson.

 1. 1. Vi skrek rak ut i intet - en studie om socialsekreterares dileman inom socialtjänstens varn- och ungdomsvård

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :David Andersson; Martha Sundqvist; [2020]
  Nyckelord :Ethics; Dilemmas; Child; Parent; Social worker; Welfare; Protection;

  Sammanfattning : Social workers are constantly faced with different dilemmas which affects their professional approach while dealing with children and young adults. These dilemmas are frequently a result of conflicting laws. On one hand the child perspective should be prominent and on the other hand the dominance of parental rights are overtaking. LÄS MER

 2. 2. Utveckla förmågor hos elever i gymnasiesärskolan : Utökade möjligheter till arbete, valmöjligheter och friheter

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Ragnhild Andersson; [2018]
  Nyckelord :Gymnasiesärskolan; Förmågor; Intellektuell funktionsnedsättning; Arbete; Valmöjligheter;

  Sammanfattning : Förmågor är något vi alla människor föds med och utvecklar under hela vårt liv. I gymnasiesärskolans läroplan (2013b) dokumenteras förmågor att utveckla under elevens skolgång bl.a. förmågor viktiga för framtida vuxenliv/arbetsliv. LÄS MER

 3. 3. "Jag vill inte göra allt det där som kvinnor måste" : Det kvinnliga medborgarskapets och författarskapets livslinje i Birgitta Stenbergs Kärlek i Europa

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Klara Krantz; [2013]
  Nyckelord :Birgitta Stenberg; Kärlek i Europa; Queerteori;

  Sammanfattning : Syftet med den här uppsatsen har dels varit att undersöka Kärlek i Europa utifrån frågan om kvinnligt medborgarskap förstått som en normerande livslinje. De karaktärer som Birgitta bebodde världen med i Stockholm har studerats som exempel på hur det kvinnliga medborgarskapets livslinje etableras som den väg Birgitta förväntas vandra. LÄS MER