Sökning: "Martin Hjelm Eriksson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Martin Hjelm Eriksson.

  1. 1. Erfarenheter och tankar kring bemötandet inom barnsjukvården, pappors reflektioner : En kvalitativ studie

    Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola/Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola/Sophiahemmet Högskola

    Författare :Martin Hjelm Eriksson; Catrin Skoogh; [2012]
    Nyckelord :Bemötande; Pappor; Barnhälsovård;

    Sammanfattning : .... LÄS MER