Sökning: "Barnhälsovård"

Visar resultat 1 - 5 av 227 uppsatser innehållade ordet Barnhälsovård.

 1. 1. Gruppbehandling för nyblivna mammor med postpartumdepression - utfall och upplevelser av interventionen

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Filippa Lundberg; Linn Pettersson; [2020-07-22]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande uppsats var att utvärdera en gruppbehandling för postpartumdepression (PPD) som genomförts inom Psykologenheten för mödra- och barnhälsovård i Göteborg. Totalt deltog 18 kvinnor i behandlingen. För att besvara studiens syfte användes mixad metod. LÄS MER

 2. 2. BVC-SJUKSKÖTERSKANS ERFARENHETER AV FÖRSTOPPNING HOS BARN

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Martin Krantz; Sofie Martinsson Liljegren; [2020]
  Nyckelord :barn; barnhälsovård; erfarenheter; förstoppning; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Förstoppningsproblematik är vanligt förekommande hos barn inom hälsovård såväl som akutsjukvård. Det kan bringa stora besvär för barn och deras familj. I specialistsjuksköterskans arbete ingår att identifiera enskilda barns behov och ge evidensbaserad vård och information, något som blir aktuellt i arbetet med förstoppning. LÄS MER

 3. 3. Association between deworming during pregnancy and low birth weight. A secondary analysis of Pakistan Demographic Health Survey 2017-18.

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Internationell mödra- och barnhälsovård (IMCH)

  Författare :Munazzah Ali; [2020]
  Nyckelord :Deworming; pregnant women; low birth weight; iron deficiency anemia; helminths infection;

  Sammanfattning : Abstract It is estimated that about 22% of all births in Pakistan are low birth weight (<2500g), representing approximately 198,000 births per year. One of the major causes of low birth weight is maternal anemia. LÄS MER

 4. 4. Association of sickle cell disease with nutritional status among under-five children: a secondary analysis of Nigeria demographic and health survey 2018 data.

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Internationell mödra- och barnhälsovård (IMCH)

  Författare :Ayeda Ahmed; [2020]
  Nyckelord :Ambreen;

  Sammanfattning : Abstract Background Malnutrition in childhood brings lots of difficulties that hinder to lead a healthy life. Nigeria is one of the most populous country in Africa has record of largest number of children suffered from chronic malnutrition under five years age. LÄS MER

 5. 5. Barnhälsovårdssjuksköterskors och familjestödjares upplevelser av att i samverkan arbeta med utökade hembesöksprogram

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - avancerad nivå; Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - avancerad nivå

  Författare :Cecilia Olsson; Malin Ringström; [2020]
  Nyckelord :child health care; collaboration; experiences; home visiting; nurse; social work; Barnhälsovård; familjestödjare; hembesök; samverkan; specialistsjuksköterska; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barn som växer upp i socioekonomisk utsatthet löper större risk att drabbas av ohälsa genom hela livet. Ett flertal projekt har prövats i arbetet med proportionell universalism, vilket innebär att generella åtgärder anpassas till prioriterade gruppers behov. LÄS MER