Sökning: "Barnhälsovård"

Visar resultat 1 - 5 av 190 uppsatser innehållade ordet Barnhälsovård.

 1. 1. Fyraåringars röster om hälsa utifrån pusslet i Bamses Må bra-tidning - Vi Kan!

  Magister-uppsats,

  Författare :Marianne Bengtsson; Ann Jansson; [2019-08-21]
  Nyckelord :barn; barnhälsovård; delaktighet; hälsa; hälsosamtal; ICF-CY; samtalsstöd;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sverige har sedan 2003 ett nationellt övergripande folkhälsomål som lyder, Skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Barnhälsovården har en central roll i folkhälsoarbetet då de i stort sett når alla barn i åldern 0-6 år. LÄS MER

 2. 2. Familjecentraler i Skaraborg

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Matilda Holmberg; Sofia Jesperson; [2019-08-13]
  Nyckelord :Barn; Familjecentraler; Hälsofrämjande; Matvanor; Skaraborg;

  Sammanfattning : Program: Hälsopromotion kostvetenskapNivå: GrundnivåHandledare: Mia PrimExaminator: Agneta SjöbergAntal sidor: 45Termin/år: Vt2019.... LÄS MER

 3. 3. Samverkan mellan BHV-sjuksköterskor och familjevägledare genom familjeanpassade hembesök

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Kerstin Persson; [2019]
  Nyckelord :Child health care; collaboration; family adapted support; health promoting; social services.; Barnhälsovård; familjeanpassat stöd; hälsofrämjande arbete; samarbete; Socialtjänst;

  Sammanfattning : Background: Parents turn to child health nurses for advice and support. The organization therefore needs to be available. The role of the child health care nurses is to promote the health of children and families, which includes supporting families based on general and individual needs. LÄS MER

 4. 4. Barnhälsovårdssjuksköterskans erfarenheter av att skapa en tillitsfull relation med föräldrar : “att lyssna förutsättningslöst”

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Malin Classon; Patricia Rotter Snygg; [2019]
  Nyckelord :BHV-sjuksköterska; barnhälsovård; föräldrar; relation; vårdande möte; tillit; psykisk ohälsa; kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Barnhälsovårdssjuksköterskan (BHV-sjuksköterskan) träffar föräldrar och barn på barnavårdscentralen (BVC) regelbundet under barnets fem första levnadsår enligt barnhälsovårdsprogrammets riktlinjer. I BHV-sjuksköterskans uppdrag ingår att ge stöd till föräldrar för att ge dem möjlighet att växa in i föräldrarollen. LÄS MER

 5. 5. Determinants of Childhood Stunting in Egypt : Further Analysis of Demographic and Health Survey 2014

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Internationell mödra- och barnhälsovård (IMCH)

  Författare :Ayman Issa; [2019]
  Nyckelord :Stunting; Egypt; childhood; malnutrition.;

  Sammanfattning : While proper nutrition prevents diseases and promotes good health, poor nutrition in the first 1000 days of life can lead to stunted growth. The prevalence of childhood stunting in Egypt has increased after the millennium with the prevalence rate being above 20% in the last twenty years. LÄS MER