Sökning: "Barnhälsovård"

Visar resultat 1 - 5 av 231 uppsatser innehållade ordet Barnhälsovård.

 1. 1. Samverkan mellan barnhälsovård och socialtjänst. Sjuksköterskors upplevelse av samverkan kring familjer med behov av stödjande och hälsofrämjande insatser.

  Master-uppsats,

  Författare :Anne-Sofie Johansson; [2021-04-09]
  Nyckelord :Barnhälsovård; barns rättigheter; folkhälsa; Samordnad Individuell Planering SIP ; samverkan i team; orosanmälan;

  Sammanfattning : Background: The nurse in child health care has assignment to give health-promoting interventions to the families. Families have different qualifications, difficulties and opportunities to ensure that children attain good health. LÄS MER

 2. 2. Mötet med föräldrar till barn med övervikt inom barnhälsovården : En intervjustudie med distriktssköterskor

  Magister-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Anna Norberg; Camilla Bäckrud; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Övervikt bland barn ökar runt om i världen vilket medför ökad risk för livsstilssjukdomar senare i livet. Distriktssköterskan möter i stort sett alla barn och familjer under barnets första fem år. LÄS MER

 3. 3. Barns grundläggande behov har fått konkurrens : En litteraturstudie om hur barns hälsa påverkas av skärmtid

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Zara Fagerlund; [2021]
  Nyckelord :child health care; children; interaction; parents; screen time; barn; barnhälsovård; föräldrar; interaktion; skärmtid;

  Sammanfattning : Bakgrund: Då ett barn får uppleva uppmuntran, bekräftelse, positiva och kärleksfulla känslor från sina föräldrar lägger det grunden för utveckling av en god interaktion mellan barn och förälder. Barns skärmanvändning har under de senaste åren ökat och tiden för familjens interaktioner får ge vika. LÄS MER

 4. 4. Gruppbehandling för nyblivna mammor med postpartumdepression - utfall och upplevelser av interventionen

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Filippa Lundberg; Linn Pettersson; [2020-07-22]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande uppsats var att utvärdera en gruppbehandling för postpartumdepression (PPD) som genomförts inom Psykologenheten för mödra- och barnhälsovård i Göteborg. Totalt deltog 18 kvinnor i behandlingen. För att besvara studiens syfte användes mixad metod. LÄS MER

 5. 5. BVC-SJUKSKÖTERSKANS ERFARENHETER AV FÖRSTOPPNING HOS BARN

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Martin Krantz; Sofie Martinsson Liljegren; [2020]
  Nyckelord :barn; barnhälsovård; erfarenheter; förstoppning; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Förstoppningsproblematik är vanligt förekommande hos barn inom hälsovård såväl som akutsjukvård. Det kan bringa stora besvär för barn och deras familj. I specialistsjuksköterskans arbete ingår att identifiera enskilda barns behov och ge evidensbaserad vård och information, något som blir aktuellt i arbetet med förstoppning. LÄS MER