Sökning: "Barnhälsovård"

Visar resultat 1 - 5 av 251 uppsatser innehållade ordet Barnhälsovård.

 1. 1. Bildstöd i barnhälsovården - barn och vårdnadshavares röster

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Emma Koskinen; Jessica Arvidsson; [2021-08-10]
  Nyckelord :Alternativ och Kompletterande Kommunikation AKK ; bildstöd; barnhälsovård; FN:s konvention om barnets rättigheter; delaktighet; Augmentative and Alternative Communication AAC ; pictorial support; child healthcare; Convention on the Rights of the Child; participation;

  Sammanfattning : The aim of this study was to investigate five-year-old children and their guardians' views and thoughts on the use of pictorial support within child healthcare in the Västra Götaland region, as well as their experiences and thoughts about the pictorial support that is attached to the invitation to the health review at the age of five. Semi-structured interviews were conducted with 22 children and questionnaire data were collected from 26 guardians. LÄS MER

 2. 2. Samverkan mellan barnhälsovård och socialtjänst. Sjuksköterskors upplevelse av samverkan kring familjer med behov av stödjande och hälsofrämjande insatser.

  Master-uppsats,

  Författare :Anne-Sofie Johansson; [2021-04-09]
  Nyckelord :Barnhälsovård; barns rättigheter; folkhälsa; Samordnad Individuell Planering SIP ; samverkan i team; orosanmälan;

  Sammanfattning : Background: The nurse in child health care has assignment to give health-promoting interventions to the families. Families have different qualifications, difficulties and opportunities to ensure that children attain good health. LÄS MER

 3. 3. Prolongerad neonatal ikterus iRegion Örebro län

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för medicinska vetenskaper

  Författare :Klara Fältsjö; [2021]
  Nyckelord :Prolongerad neonatal ikterus; neonatal hyperbilirubinemi; kvalitetsuppföljning; barnhälsovård; kolestas;

  Sammanfattning : Inledning: Prolongerad neonatal ikterus defineras som kvarstående ikterus vid 14 dagarsålder hos fullgångna barn. Den vanligaste orsaken till detta, hos ett för övrigt friskt barn, ärbröstmjölksinducerad ikterus men prolongerad ikterus kan också vara tecken på allvarligsjukdom såsom kolestas. LÄS MER

 4. 4. Samverkan för barnets bästa : En intervjustudie om barnhälsovårdssjuksköterskors erfarenheter vid misstanke om att ett barn far illa

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Elin Malmkvist; Kajsa Sjödahl; [2021]
  Nyckelord :Child health care; child health care nurse; child maltreatment; collaboration; experiences; Barn som far illa; barnhälsovård; barnhälsovårdssjuksköterska; erfarenheter; samverkan;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barn som far illa är ett omfattande problem och bidrar till allvarliga konsekvenser för barnet. Barnhälsovårdssjuksköterskor är många gånger de enda utanför familjen som träffar barn under sex år regelbundet och har därför en viktig roll i att uppmärksamma barn som far illa eller riskerar att fara illa. LÄS MER

 5. 5. The association between intimate partner violence and under 5- child mortality in Nigeria : A cross-sectional study based on Nigerian demographic health survey from 2018

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Internationell mödra- och barnhälsovård (IMCH)

  Författare :Maija Liimatainen; [2021]
  Nyckelord :Intimate partner violence Emotional violence Physical violence Sexual violence Any violence Under-5 child mortality Nigeria Demographic Health survey;

  Sammanfattning : Background  Both Intimate partner violence and under 5- child mortality are alarmingly high in the world, Nigeria is one of the leading countries. The adverse health outcomes for both women and children as a result of living in a violent environment need to be addressed and combatted. LÄS MER