Sökning: "Barnhälsovårdsjuksköterska"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet Barnhälsovårdsjuksköterska.

 1. 1. Att våga vara orolig : En kvalitativ studie om orosanmälningar inom barnhälsovården

  Magister-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Frida Håkansson; Hannah Henriksson; [2023]
  Nyckelord :Co-creative nursing; Child health care nurse; Obligation to report; Qualitative content analysis; Team collaboration.; Anmälningsplikt; Barnhälsovårdsjuksköterska; Kvalitativ innehållsanalys; Samskapande omvårdnad; Teamsamverkan.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Föräldrastöd i grupp under coronapandemin : Barnhälsovårdsjuksköterskors erfarenheter

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Anna Goverde; Louise Tjörnebrant; [2022]
  Nyckelord :barnhälsovårdsjuksköterska; coronapandemin; erfarenheter; familjecentral; föräldrastöd i grupp; kvalitativ intervjustudie;

  Sammanfattning : Bakgrund Att erbjuda föräldrastöd i grupp är en uppgift för barnhälsovården. När coronapandemin drabbade Sverige i mars år 2020 orsakade restriktioner svårigheter med att erbjuda föräldrastöd i grupp. LÄS MER

 3. 3. Ammande mammors upplevelser av matintroduktion efter fyramånadersbesöket på BVC : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Yanira Augustsson; Helena Mossberg Jönsson; [2022]
  Nyckelord :exklusiv amning; mammors upplevelse; matintroduktion; smakprover; barnhälsovårdsjuksköterska; barnavårdcentral;

  Sammanfattning : Amning fortsätter att ha en nedåtgående trend i hela världen. WHO rekommenderar exklusiv amning i sex månader följt av fortsatt amning kombinerad med annan kost under två års tid eller längre. Näringen är avgörande för barnets utveckling och tillväxt det första levnadsåret. LÄS MER

 4. 4. Kostrådgivning med familjen i centrum : Barnhälsovårdssjuksköterskors erfarenheter

  Magister-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Jannike Forsberg; Caroline Palm Annerstedt; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barnhälsovård bygger på hälsofrämjande och förebyggande insatser. Rådgivande samtal kring kost är en viktig del i arbetet som barnhälsovårdsjuksköterska (BHV-sjuksköterska). LÄS MER