Sökning: "Materialflödeskostnader"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Materialflödeskostnader.

  1. 1. EFFEKTIVISERING AV BYGGLOGISTIK: TRANSPORT- OCH MATERIALFLÖDE : En fallstudie vid Årstastråket (Etapp 1) i Stockholm

    M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

    Författare :Wahidullah Basharkar; [2015]
    Nyckelord :Communications; logistics planning; material flow costs; production; temporary factory; Materialflödeskostnader; produktionsprocess; Kommunikation; Logistikplanering; tillfälliga fabriken;

    Sammanfattning : The purpose of this study is to examine how construction logistics work for the ongoingproject “Årstastråket” Stage 1, and to identify the logistics problems that the project mayhave. The aim then is to find solutions to these problems in order to avoid them in theupcoming projects. LÄS MER