Sökning: "Mathias Tester"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Mathias Tester.

 1. 1. Kvantifiering av simulerat regn i vindtunnel

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för kvalitets- och maskinteknik

  Författare :Mathias Åsberg; [2018]
  Nyckelord :Rain; disdrometer; drop size distribution; wind tunnel; Regn; distrometer; droppstorleksfördelning; vindtunnel;

  Sammanfattning : Vindtunneln som drivs av Sports Tech Research Centres   är en unik anläggning för att bedriva forskning på både atletiska utövare och   utrustning. Vindtunnelns avancerade system möjliggör för forskning och tester   på material och produkter kan utföras i en verklighetstrogen miljö. LÄS MER

 2. 2. Undersökning av EGR-system i singelcylinder-provcell – med fokus på ökad tillgänglig EGR-mängd

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Mathias Wallentin; [2018]
  Nyckelord :EGR; faktorförsök; singelcylinder-motor; provcell;

  Sammanfattning : Dagens förbränningsmotorer ställs inför allt högre krav på att minimera de miljöfarliga restprodukter som förbränningen av luft och bränsle ger upphov till. Efterbehandlingssystem har utvecklats i olika former för detta ändamål, där en utav dessa är EGR: Exhaust gas recirculation som bygger på att en del av motorns avgaser överförs tillbaka in i motorn och minskar bildningen av termiska kvävoxider. LÄS MER

 3. 3. Kan koffein innan träning förbättra den aeroba prestationen över tid?

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Mathias Angelin; Anton Hallor; [2017]
  Nyckelord :Löpning; ergogena tillskott; VO2max; intervaller;

  Sammanfattning : Introduktion : För att prestera väl inom en uthållighetsbaserad idrott krävs en hög aerob förmåga. För att öka den aeroba prestationen krävs träning, vilket har varit känt länge. Att maximera effekten av träningen är av stort intresse hos de allra flesta idrottare. LÄS MER

 4. 4. Water treatment at personal level : An examination of five products intended for a small scale, personal point-of-use

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för ekoteknik och hållbart byggande

  Författare :Mathias Österdahl; [2016]
  Nyckelord :Water treatment; relief work; international missions; drinking water; disasters; Vattenrening; hjälparbete; internationella insatser; dricksvatten; katastrofer;

  Sammanfattning : Water, and particularly clean water is essential for humans with a profound effect on health and has the capacity to reduce illnesses. Paradoxical, water is a medium where disease causing agents could be transmitted into the human body. LÄS MER

 5. 5. Utvärdering av inomhuslokalisering med Bluetooth Low Energy

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Data- och elektroteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Data- och elektroteknik

  Författare :Mathias Johansson; Mikael Karlsson; [2015]
  Nyckelord :Bluetooth Low Energy; trilateration; inomhuslokalisering; signalstyrka; RSSI;

  Sammanfattning : Wireless communication is becoming more common, a relatively new technology within the area is Bluetooth Low Energy. It’s been developed to be energy efficient and in regard to compatibility. Alongside the growth of wireless technology, scientists and companies are looking for new areas of use. LÄS MER