Sökning: "Matilda Ribokas"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Matilda Ribokas.

  1. 1. Yngre patienters upplevelser av att ha drabbats av stroke.

    Kandidat-uppsats,

    Författare :Matilda Ribokas; Anastasia Samojlenko; [2010-11-22]
    Nyckelord :stroke; young; experience;

    Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige får cirka 30 000 människor stroke varje år och cirka 7000 återinsjuknar. Cirka20 % av dessa människor är yngre än 65 år. Strokeinsjknandet i yngre åldrar har ofta annorlundabakomliggande orsaker än hos äldre personer. LÄS MER