Sökning: "Mattias Hansson"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden Mattias Hansson.

 1. 1. TVÅNG INOM LSS En kvalitativ intervjustudie om stödassistenters upplevelser och erfarenheter av tvång på LSS-boende

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Mattias Svensson; Viktor Hansson; [2020-01-23]
  Nyckelord :stödassistenter; LSS-boende; nedsatt beslutsförmåga; tvång och begränsningar; regelverk;

  Sammanfattning : Tvång och begränsningar är en del av vardagen i många olika vård och omsorgsverksamheter, samtidigt som det saknar lagligt stöd annat än vid enskilda ingripanden när en brukare är i akut fara. Vi har intervjuat sex stödassistenter från ett LSS-boende för att utveckla en bättre förståelse om varför de använder tvång i sin verksamhet. LÄS MER

 2. 2. Sydstaternas svaga länk

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Mattias Hansson; [2020]
  Nyckelord :logistik; sydstaterna; states rights; amerikanska inbördeskriget; järnväg; Law and Political Science;

  Sammanfattning : ”The prisoners taken here were better clothed than any we had seen before. All provided with overcoats and jackets or [sic] a much better material than our own. They were of English manufacture, much darker than the United States uniform, and this furnished conclusive evidence of successful blockade running”. LÄS MER

 3. 3. Expansionsmöjligheter hos Acheta domesticus : En studie om syrsmjölets påverkan på färg,textur, gillande och expansion i extruderadmajskrok.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap

  Författare :Fredrik Andersson; Mattias Hansson; [2020]
  Nyckelord :Extrusion; House cricket; Acheta domesticus; protein; entomophagy; Extrudering; hussyrsa; Acheta domesticus; protein; entomofagi;

  Sammanfattning : I takt med en ökande världspopulation ställs allt hårdare krav på primärproducenter att tillgodose råvaror i adekvata mängder. Forskning inom området är av stor vikt för att hitta nya hållbara källor för näringsämnen som exempelvis protein, eftersom produktionen i dagsläget för med sig många miljömässiga nackdelar. LÄS MER

 4. 4. PATIENTPERSPEKTIVET AV FAKTORER SOM PÅVERKAR ÅTERHÄMTNING FRÅN ANOREXIA NERVOSA

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Mattias Petersson; Carolina Hansson; [2019]
  Nyckelord :Anorexia nervosa; Erfarenheter; Återhämtning; Systematisk litteraturstudie; Kvalitativa studier;

  Sammanfattning : Bakgrund: Anorexi betyder aptitlöshet och är ett missvisande namn på en sjukdom som handlar om avsiktlig självsvält. Sjukdomen är dödlig, personer med AN löper sexfaldigt ökad risk att dö jämfört med den allmänna befolkningen. Svår och långvarig AN är ett av psykiatrins mest utmanande tillstånd att behandla. LÄS MER

 5. 5. Lipidoxidation i torkad mjölmask. I rostad mjölmask och i mjölmask med tillsatt antioxidant

  M1-uppsats, Lunds universitet/Livsmedelsteknik och nutrition (master); Lunds universitet/Livsmedelteknisk högskoleutbildning - YTH

  Författare :Mattias Hansson; Jonas Sandberg; [2019]
  Nyckelord :Mjölmask; Primäroxidation; Sekundäroxidation; Antioxidant; Tenebrio Molitor; TBARS; Peroxidas-värde; Oxidation; Livsmedelsteknik; Food engineering; Technology and Engineering; Agriculture and Food Sciences;

  Sammanfattning : För livsmedelsproducenter som riktar in sig på att använda insekter som alternativ proteinkälla och som ingrediens finns det kvalitativa problem som behöver lösas. Att använda insekter som alternativ proteinkälla är att spara på naturresurser eftersom 1 kilo insektsprotein kräver cirka 1,7 kilo föda (FAO 2013). LÄS MER