Sökning: "Mauricio Rogat"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Mauricio Rogat.

 1. 1. Folkbiblioteket och individualiseringen. En diskursanalytisk studie.

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan

  Författare :Mauricio Rogat; [2010]
  Nyckelord :individualisering; foucault; deleuze; dispositiv; diagram; folkbibliotek;

  Sammanfattning : The aim of this Master's thesis is to analyze the relation between the discursive formation and the optical formation in the public library-apparatus. An ongoing individualization process in the library field and in society at large is used as a backdrop in the analysis. LÄS MER

 2. 2. Svenska motsvarigheter till den engelska ing-satsen som koordinationsfras En kontrastiv undersökning av syntaxen i två översättningar av Joseph Conrads Lord Jim.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Mauricio Rogat; [2006]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks den engelska ing-satsen som har samord-ningsfunktion och hur den översätts till svenska. I en kontrastiv undersökning jämför jag en äldre översättning, gjord av Vera och Stig Dahlstedt, av Lord Jim som Joseph Conrad har skrivit, med en yngre översättning gjord av Nils Holmberg. LÄS MER