Sökning: "Merna Toma"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Merna Toma.

 1. 1. What Motivates Students? : A Study of Students’ Attitudes and Motivation regarding English Language Learning in Swedish Upper Secondary School

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Merna Toma; [2020]
  Nyckelord :: English Foreign Language Learning; Motivation; Attitudes; Integrative Motivation; Instrumental Motivation;

  Sammanfattning : This mixed method study aims to investigate motivation and attitudes towards English foreign language learning among Swedish upper secondary school students at vocational and preparatory programs. A quantitative questionnaire has been distributed and qualitative interviews have been conducted concerning students’ attitudes, integrative and instrumental motivation regarding English foreign language learning. LÄS MER

 2. 2. Mellan två kulturer : Några gymnasieelever med invandrarbakgrunds livsvärld

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Merna Korkies Toma; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The aim of this study is to investigate immigrant students’ attitude towards religion in the Swedish upper secondary school. A qualitative method is applied using semi-structured interviews. Five students with an immigrant background were interviewed for this study and the data was analysed using a hermeneutic approach. LÄS MER

 3. 3. Students' Attitudes and Motivation regarding English Second Language Learning : A study of the effect of sociolinguistic factors

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Merna Toma; [2019]
  Nyckelord :Second Language Acquisition; Second Language Learning; Sociolinguistic Factors; Attitude; Motivation;

  Sammanfattning : The aim of this study is to investigate how students think that sociolinguistic factors such as age, gender, social class, and ethnic identity affect their attitudes and motivation regarding English second language learning in the Swedish upper secondary school. A questionnaire consisting of both qualitative and quantitative questions has been distributed in order to examine students’ attitudes and motivation regarding English second language learning. LÄS MER