Sökning: "Michaela Wreinerth"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Michaela Wreinerth.

  1. 1. Motivation till livsstilsförändringar vid hjärt- och kärlsjukdomar

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Kalmar/Humanvetenskapliga institutionen; Högskolan i Kalmar/Humanvetenskapliga institutionen; Högskolan i Kalmar/Humanvetenskapliga institutionen

    Författare :Linnéa Grybäck; Emelie Terbrant; Michaela Wreinerth; [2008]
    Nyckelord :Motivation; livsstilsförändring; hjärt- och kärlsjukdomar;

    Sammanfattning : Bakgrund: Hjärt- och kärlsjukdomar kan beskrivas som en livsstilsjukdom, eftersom miljön och livsstilen kan öka respektive minska risken för hjärt- och kärlsjukdomar. Det underlättar för patienterna om de har motivation för att genomföra en livsstilsförändring. LÄS MER