Sökning: "Mikael Forsberg"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden Mikael Forsberg.

 1. 1. Det pyr i pandemibrasan : En kvalitativ studie om ledarens agerande under Covid-19

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Mikael Forsberg; Andreas Stockinger; [2021]
  Nyckelord :Crisis Management; Recovery phase;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Design and Implementation of Semantic Patch Support for the Spoon Java Transformation Engine

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Mikael Forsberg; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Software development is more often than not a collaborative process, creating a need for tools and file formats that enable developers to create and share succinct representations of changes to source code in order to facilitate efficient communication. Standard POSIX diffs and patches have long been important parts of the toolkit, but their lack of support for the syntax and semantics of specific programming languages results in limited expressiveness. LÄS MER

 3. 3. Fallgropar i samverkansprojekt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Hardy Nordling Israelsson; Felix Forsberg; [2019]
  Nyckelord :Samverkan; upphandling; upphandlingsstrategi; gemensamma mål; gemensam organisation; gemensam ekonomi; öppenhet; tillit; förtroende.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Titel: Fallgropar i samverkansprojekt Författare: Felix Forsberg & Hardy Nordling Handledare: Stefan Olander, Institutionen för Byggvetenskaper, Avdelningen för Byggproduktion, Lunds Tekniska Högskola. Mikael Thulin, Produktionschef NCC Infrastructure, Helsingborg Examinator: Sven Agardh, Institutionen för teknik och samhälle, AvdelningProblemformuleringar: Vilka fallgropar kan lokaliseras för samverkansprojekt? Hur påverkar vald upphandlingsstrategi ett samverkansprojekt? Syfte: Syftet med studien är att söka svar på hur samverkan används i branschen för att rikta fokus på vilka fallgropar som finns. LÄS MER

 4. 4. Local search hybridization of a genetic algorithm for solving the University Course Timetabling Problem

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Mikael Forsberg; [2018]
  Nyckelord :Timetabling; University Course Timetabling Problem; Metaheuristics; Hybridization; Genetic Algorithm; Tabu Search; Schemaläggning; University Course Timetabling Problem; Metaheuristik; Hybridisering; Genetisk Algoritm; Tabusökning;

  Sammanfattning : The University Course Timetabling Problem (UCTP) is the problem of assigning locations (lecture halls, computer rooms) and time slots (time and date) to a set of events (lectures, labs) while satisfying a number of constraints such as avoiding double-bookings. Many variants of problem formulations exist, and most realistic variants are thought to be NP-hard. LÄS MER

 5. 5. Samband mellan Information och Ångest hos Bröstcancerpatienter

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Mikael Orewczyk; Josefin Rosencrantz; [2016]
  Nyckelord :Anxiety; Breast Cancer; Information;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med litteraturstudien är att sammanställa sambandet mellan information från vårdpersonal och påverkan på grad av ångest hos bröstcancerpatienter.Bakgrund: Ett cancerbesked är ofta kopplat till ovisshet i form av vad sjukdomen innebär för den enskilda kvinnan samt hur detta besked kommer att påverka hennes liv. LÄS MER