Sökning: "Mikaela Ågstrand"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Mikaela Ågstrand.

 1. 1. Långtidssjukskrivning för psykisk ohälsa : Kvinnors upplevelser av att vara sjukskrivna och återvända till arbetet

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Mikaela Ågstrand; [2018]
  Nyckelord :Long-term sick leave; mental illness; return to work; semi- structured interviews; women’s experiences.;

  Sammanfattning : Idag är psykisk ohälsa den vanligaste orsaken till långtidssjukskrivning i Sverige. Denna studie syftade till att undersöka vad det innebär för kvinnor att vara långtidssjukskrivna för psykisk ohälsa och återvända till arbetet. Datainsamlingen bestod av semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 2. 2. Framtiden är oviss : Unga tjejers tankar om framtiden och dess påverkan på den psykiska hälsan

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Mikaela Ågstrand; [2017]
  Nyckelord :Future orientation; Mental Health; Qualitative method; Semi-structured interviews; Young women’s experiences; Framtidstankar; Kvalitativ metod; Psykisk hälsa; Semistrukturerade intervjuer; Tjejers upplevelser;

  Sammanfattning : Mental illness is one of the major public health issues in Europe and one of the biggest challenges Sweden facing is the growing mental illness among people younger than 25 years. Statistics shows that the self-reported mental illness has increased mainly among young women between 18-25 years. LÄS MER