Sökning: "return to work"

Visar resultat 1 - 5 av 672 uppsatser innehållade orden return to work.

 1. 1. Sustainable reduction of asbestos sample losses using Radio Frequency Identification and the 5S method

  Master-uppsats, KTH/Kemiteknik

  Författare :Elie Falcand; [2021]
  Nyckelord :asbestos; Radio Frequency Identification; 5S; traceability; loss reduction; asbest; radiofrekvensidentifikation; 5S; spårbarhet; förlustminskning;

  Sammanfattning : This study is a research around an issue encountered by MyEasyLab, a laboratory involved in asbestos testing for the French market. They are facing a problem of sample losses, which is hardly acceptable, especially when growing on a highly competitive and price driven market. LÄS MER

 2. 2. Integration of Hydrogen Production via Water Electrolysis at a CHP Plant : A feasibility study

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Anton Ottosson; [2021]
  Nyckelord :Electrolyzer; Energy; CHP; Hydrogen; Feasibility; PEM; water electrolysis; Elektrolysör; Energi; CHP; Vätgas; PEM; vattenelektrolys;

  Sammanfattning : Hydrogen gas (H2), that is not produced from fossil oil or natural gas, is expected to become a cornerstone in the energy transition strategy in Europe. The recent years, technological and economic advances in the electrolyzer area, along with political and corporate support, have put H2 at the forefront of many countries’ climate change agenda. LÄS MER

 3. 3. ”ATT MOTIVERA UNGDOMARNA ATTÖVERHUVUDTAGET GÖRA NÅGOT ANNAT ÄN DETDE GÖR IDAG” -En studie om nio kommuners arbete med det kommunalaaktivitetsansvaret

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Rooth David; Ågren Anna; [2021]
  Nyckelord :Social exclusion; Education; Municipalities; Upper secondary-school eligibility; Responsibility; United action; Measures; Goals;

  Sammanfattning : This essay is based on a societal problem related to the exclusion that arises when young peopledo not reach upper secondary school eligibility, and how low education can have consequencesfor society over time. The thesis focuses on the municipalities' work and responsibility towardsthe individuals who make up the current target group, 16-19 year olds who do not study or havean employment. LÄS MER

 4. 4. Effects of the 2018 drought on mire productivity in Skogaryd - Evaluation of ground sensors, satellite data and meteorological data

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Ines Júlio Alfredo; [2021]
  Nyckelord :Sentinel 2; Vegetation Indices; Ground Sensors; Drought and Mire; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : The drought is a complex meteorological phenomenon associated with low precipitation and low water saturation in atmosphere, soils and plants and can has a great effect on aboveground biomass and change the structure and function of the ecosystems. The droughts also are known to reduce the primary and secondary productivity of vegetation. LÄS MER

 5. 5. Trädgårdsterapi som intervention för återgång i arbete för personer med psykisk ohälsa - En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

  Författare :Sara Marie Louise Håkansson; Victoria Mårtensson; [2021]
  Nyckelord :Trädgårdsterapi; Psykisk ohälsa; Återgång till arbete; Arbetsterapi; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: I början av 1900-talet introducerades trädgården som terapiform för personer med psykiska problem och depression. Psykisk ohälsa är ett växande problem som står för majoriteten av alla sjukskrivningar. Senare forskning har visat att trädgårdsterapi bidrar till ökat välbefinnande, livskvalité och arbetsförmåga. LÄS MER