Sökning: "return to work"

Visar resultat 1 - 5 av 714 uppsatser innehållade orden return to work.

 1. 1. JAG GÖR, JAG KAN, JAG FÖRSTÅR, JAG UTVECKLAS Deltagares upplevelser av förberedande arbetsträning i en arbetsliknande miljö.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Bodil Hultsbo; [2021-09-15]
  Nyckelord :Occupational therapy; qualitative content analysis; rehabilitation; return to work; stress- related exhaustion disorder;

  Sammanfattning : Bakgrund Utmattningssyndrom står för en stor andel av den ökade psykiska ohälsan i samhället där en obalans mellan arbets-, fritids- och andra vardagliga aktiviteter, är en primär orsak till utmattningssyndrom. Utifrån ett aktivitetsperspektiv på problemet är både balans mellan aktivitet och vila, såväl som kontroll och mening med dessa aktiviteter viktiga faktorer för att uppleva hälsa. LÄS MER

 2. 2. Vakuumlyftverktyg för Rullborrkroneben

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Maskinteknik

  Författare :Bayan Al Khatib; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sandvik Mining and Rock Technology (SMRT) tillverkar olika rullborrkronor som används för bergborrning. Rullborrkronan består av tre hopsvetsade ben. Benen är smidda och levereras från en extern leverantör. Rullborrkronebenen kommer in på en EU-pall sedan lyfts dem in i en fräs for bearbetning. LÄS MER

 3. 3. Devulcanization and reuse of peroxide cured EPDM rubber for a greener world

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik

  Författare :Emelie Broman; [2021]
  Nyckelord :Peroxide devulcanization; Reuse; Waste management; Participatory Action Research; Design Thinking; Peroxid devulkanisering; återanvändning; avfallshantering; Participatory Action Research; Design Thinking;

  Sammanfattning : Waste management of vulcanized rubber is a serious environmental problem as the molecular structure formed during the process complicates recycling. Due to this, researchers have developed a process that can break the strong bonds and return the rubber to its original state. LÄS MER

 4. 4. Is there a relationship between Corporate Social Resonsibility and Financial Performance? : Analysis of JP Morgan Chase & Co, UBS and SEB based onReturn on Average Assets and Return on Equityfrom 2002-2019

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Hugo Sebyhed; Jacob Hoffstedt; [2021]
  Nyckelord :CSR; Financial Performance; Corporate Social Responsibility;

  Sammanfattning : As banks have an extensive impact on the market economy while the continuous and ambiguous work for sustainability is more topical than ever before, our study analyses if corporate social responsibility has a positive, negative or no impact at all on the Financial Performance of banks. In particular, the banks of choice are JP Morgan Chase & Co, SEB and UBS. LÄS MER

 5. 5. Decolonial affordances of a communal heritage platform: A case study of the Reciprocal Research Network

  Master-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

  Författare :Jason Maurer; [2021]
  Nyckelord :Reciprocal Research Network; cultural heritage; Indigenous peoples; First Nations; actor-network theory; decolonial;

  Sammanfattning : Museums are increasingly reckoning with their roles in the colonization of Indigenous peoples as they seek to engage diverse forms of participation and justify their social relevance. Many are turning to digital solutions to aid with these endeavors, including digital repatriation/return platforms. LÄS MER