Sökning: "Rehabilitation"

Visar resultat 1 - 5 av 1496 uppsatser innehållade ordet Rehabilitation.

 1. 1. Hur hanteras missbruksproblem på arbetsplatsen? En kvalitativ studie om HR- och personalchefers strategier att hantera personal med missbruksproblematik

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Christian Svensson; Selma Mattsson; [2023-09-13]
  Nyckelord :education; rehabilitation; prevention; substance abuse problem;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to investigate what strategies HR and managers with staff responsibilities use to detect, rehabilitate and prevent alcohol- and drug abuse in the workplace. Furthermore, if these strategies differ when employees work remotely or from the office. LÄS MER

 2. 2. Tidig personcentrerad och strukturerad rehabilitering för patienter med höftfraktur på en ortogeriatrisk avdelning

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Annica Bark; [2023-01-30]
  Nyckelord :Occupational Therapy; Hip fracture; participation; rehabilitation;

  Sammanfattning : Bakgrund En höftfraktur sker plötsligt och leder ofta till begränsningar och beroende i personliga aktiviteter i det dagliga livet (P-ADL). Nedsatt P-ADL påverkar ofta patienters upplevelse av hälsa. Nedre påklädning och dusch är aktiviteter som oftast är svåra att klara efter att ha drabbats av höftfraktur. LÄS MER

 3. 3. Patienters upplevelse av följsamhet till rehabilitering efter total höftplastik i dagkirurgi : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Alice Eck; Pontus Ernestål; [2023]
  Nyckelord :behavioral medicine; physiotherapy; total hip arthroplasty; social cognitive theory; fast-track; beteendemedicin; fysioterapi; höftledsoperation; socialkognitiv teori; fast-track;

  Sammanfattning : Bakgrund: Total höftplastik är en operation där en protes ersätter höftleden. Ingreppet genomförs alltmer i dagkirurgi. Rehabiliteringen sker i hemmet med uppföljningsbesök av fysioterapeut. Följsamhet till rehabilitering är viktigt för att återfå funktion. LÄS MER

 4. 4. Via Budo: Using the warrior's mind against crime

  Master-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för kriminologi (KR)

  Författare :Stella Skopelitou; [2023]
  Nyckelord :budo; crime prevention; rehabilitation; self-control; traditional martial arts;

  Sammanfattning : Traditional martial arts are thought to be a path towards virtue through the practice of self-control. In this study, a survey was used to examine the associations between the practice of traditional martial arts, higher levels of self-control and lower levels of aggression, which were already suggested from previous research. LÄS MER

 5. 5. Upplevelse av yrkesrollen som fysioterapeut på privata gym : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Fysioterapi

  Författare :Fredrik Lahti; Simon Falk Ehrén; [2023]
  Nyckelord :Physiotherapy; private gyms; professional role; experiences; rehabilitation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fysioterapeuter inom den offentliga vården upplever i större grad missnöje med arbetsbelastning och villkor. Flera nya privata arbetsplatser har på senare tid öppnats upp för fysioterapeuter, exempelvis på gym. LÄS MER