Sökning: "Millan Andersson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Millan Andersson.

  1. 1. Föräldrars upplevda behov av stöd när deras barn lever med diabetes typ 1 : En litteraturöversikt

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

    Författare :Millan Andersson; Frida Grönberg; [2017]
    Nyckelord :Behov; Diabetes typ 1; Föräldrar; Stöd; Upplevelse;

    Sammanfattning : Background: Type 1 diabetes mainly affects children and the disease is shifting towards younger ages. To suffer from diabetes may involve lifestyle changes, which can be stressful for both the child and the parents. LÄS MER