Sökning: "Mimmi Isacson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Mimmi Isacson.

 1. 1. Kaffepaus : Analys av stopporsaker på paketeringslina hos Arvid Nordquist HAB

  M1-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML); KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Mimmi Isacson; Caroline Jonviken; [2019]
  Nyckelord :Downtime; short stoppages; micro stops; production; Driftstopp; produktionsstopp; mikrostopp; produktion;

  Sammanfattning : Arvid Nordquist HAB rostar, maler och packar kaffe i sin fabrik i Solna, Stockholm. Efter installation av ett program för produktions- och driftuppföljning, RS Production, har det uppmärksammats att andelen korta stopp (Mikrostopp, varar upp till två minuter) ibland är hög. LÄS MER

 2. 2. The Pitted Ware Site and People of Vendel : A study of the Pitted Ware site Vendel, Vendel parish, Uppland, based on vessel use through analysis of lipid residue absorbed in Pitted Ware pottery

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Arkeologiska forskningslaboratoriet

  Författare :Mimmi Isacson; [2012]
  Nyckelord :Pitted Ware Culture; the Neolithic; Middle Neolithic; Vendel; Pottery; Vessel Use; Lipid Analysis; Organic Residue; GC-MS; Gropkermamisk kultur; neolitikum; mellanneolitikum; Vendel; Uppland; Keramik; kärlanvändning; lipidanalys; organiskalämningar; GC-MS;

  Sammanfattning : Analysis of organic residue absorbed in to the walls of ceramic vessels has proved to be a valuable contributor to the knowledge of prehistoric societies. Based on the analysis of absorbed lipids in the wall of ceramic vessels and existing knowledge and theories about the Pitted Ware culture, an attempt of understanding of the Pitted Ware site Vendel is made. LÄS MER