Sökning: "Moa Thambert"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Moa Thambert.

  1. 1. Sjuksköterskors erfarenheter av arbetsrelaterad stress

    Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

    Författare :Sandra Lichtenstein; Moa Thambert; [2020]
    Nyckelord :Arbetsrelaterad stress; Omvårdnad; Påverkan; Sjuksköterskor; Upplevelser;

    Sammanfattning : SJUKSKÖTERSKORS ERFARENHETER AV ARBETSRELATERAD STRESSEN LITTERATURSTUDIEMOA ANDERSSON THAMBERT SANDRA LICHTENSTEINAndersson Thambert, M & Lichtenstein, S. Sjuksköterskors erfarenheter av arbetsrelaterad stress. En litteraturstudie. Examensarbete i omvårdnad 15 högskolepoäng. LÄS MER