Sökning: "Mona-Lisa Hård"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Mona-Lisa Hård.

  1. 1. Den nya kvinnan : Om genusidentiteter i Hey Dolly av Amanda Svensson

    Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Litteraturvetenskap

    Författare :Mona-Lisa Lindgren; [2010]
    Nyckelord :Amanda Svensson; Hey Dolly; genusidentitet; genusperspektiv.;

    Sammanfattning : Arbetet består av en analys av boken Hey Dolly av Amanda Svensson med fokus på genusidentiteter och hur Dolly representerar den nya kvinnan. Hey Dolly innehållertraditionella kvinno- och mansroller men personerna i boken bryter också mot de traditionellagenusidentiteterna. LÄS MER