Sökning: "Amanda Svensson"

Visar resultat 1 - 5 av 61 uppsatser innehållade orden Amanda Svensson.

 1. 1. Från ett nordiskt till ett globalt perspektiv : En undersökning om hur klimatzoner framställs i kursplaner och läroböcker

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Amanda Svensson; [2020]
  Nyckelord :Geografi; Klimatzoner; Kursplan; Lärobok; Progression;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka och belysa hur progressionen av kunskap om klimatzoner framgår i kursplaner och läroböcker från årskurs 4 till gymnasiet. Detta undersöks då läroböcker anses vara en central del i undervisningen för både elever och lärare. LÄS MER

 2. 2. Nyutexaminerade sjuksköterskors upplevelser av sin nya yrkesprofession : -En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Amanda Svensson; Cecilia Håkansson; [2019]
  Nyckelord :Nyutexaminerad sjuksköterska; yrkesprofession; upplevelser;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Från Inbound Marketing till Förespråkare : En kvalitativ studie gällande lågengagemangsprodukter ur ett företagarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Emma Svensson; Amanda Johansson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Previous research has shown positive results in the use of inbound marketing on high-involvement products. The purpose of this study is to create deeper understanding and develop the theory of inbound marketing as a marketing strategy for Swedish companies that market low-involvement products. LÄS MER

 4. 4. "Det är inte undra på att vi känner att vi inte räcker till" : En kvalitativ intervjustudie om landsbygdskommuners förutsättningar med fokus på möjligheter och utmaningar i miljöarbetet

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Tema Miljöförändring; Linköpings universitet/Tema Miljöförändring

  Författare :Amanda Berglund; Amanda Svensson; [2019]
  Nyckelord :Challenges; conditions; environmental work; rural municipalities; opportunities; Förutsättningar; landsbygdskommuner; miljöarbete; möjligheter; utmaningar;

  Sammanfattning : I Sverige utgör kommunerna en viktig roll i omställningsarbetet mot en hållbar utveckling. Syftet med denna uppsats är att analysera kommunalt miljöarbete med ett särskilt fokus på landsbygdskommuners förutsättningar, genom att studera vilka möjligheter och utmaningar som finns. LÄS MER

 5. 5. Hållbarhetsrapportering – en lagstadgad börda eller vägen till lönsamhet? : Hållbarhetsrapporters innehållsstruktur, kvalitet och företagets lönsamhet

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism

  Författare :Amanda Svensson; [2019]
  Nyckelord :Sustainability report; report quality; content structure; reputation; customer satisfaction; corporate profitability; Hållbarhetsrapportering; rapportkvalitet; innehållsstruktur; rykte; kundnöjdhet; företags lönsamhet;

  Sammanfattning : Hållbarhetsarbete och rapporteringen kring detta har blivit en allt större del av ett företags verksamhet. Ett företags intressenter ställer allt högre krav på hållbarhetsrapporteringen och dess kvalitet vilket gör att framställningen av hållbarhetsrapporteringen blivit ett sätt för företag att skapa konkurrenskraft. LÄS MER