Sökning: "Konkurs"

Visar resultat 1 - 5 av 420 uppsatser innehållade ordet Konkurs.

 1. 1. Köper flygresenärer biljetter trots konkursrisk? En kvantitativ studie om konsumenters syn på konkursrisk i flygbranschen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Elof Hallin; Richard Petersen; [2020-05-05]
  Nyckelord :Risk; Flygbolag; Konkurs; Konsumentbeteende; Förutbetalda intäkter; Förbokade flygresor; Altman Z-värde; Volatilitet; Finansiell stress;

  Sammanfattning : This report aims to analyse if there is a connection between the risk of bankruptcy of anairline company and the amount of prebooked tickets made by the customers. In the airlineindustry, booking and paying is made at the same time. LÄS MER

 2. 2. Återtagandeförbehåll : Och möjligheten till ett eventuellt införande av ett sakrättsligt moment

  Master-uppsats, Linköpings universitet/AffärsrättLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Mattias Bertilsson; [2020]
  Nyckelord :Återtagandeförbehåll; äganderättsförbehåll; förfogandeförbud; sakrättsligt moment; sakrätt;

  Sammanfattning : Återtagandeförbehåll är en säkerhetsrätt som ger en säljare rätt att återta såld vara från en köpare om förutsättningarna för förbehållet är uppfyllda. Upplägget förhandlas fram mellan köpare och säljare och gäller således dem emellan. Det kan dock i vissa fall även bli gällande mot tredje man. LÄS MER

 3. 3. Konkursbo i konkurs : Särskilt om företrädesordningen i en sekundärkonkurs

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Anna Ståhlklo; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Nya EU-rättsliga bestämmelser om företagsrekonstruktion : En analys av direktiv (EU) 2019/1023 inverkan på rekonstruktionsförfarandet i Sverige

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Filosofiska fakultetenLinköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Ylva Thunberg; [2020]
  Nyckelord :Företagsrekonstruktion; obeståndsrätt;

  Sammanfattning : I svensk rätt finns det i huvudsak två alternativa förfaranden när ett företag befinner sig i ekonomisk kris: konkurs och företagsrekonstruktion. Företagsrekonstruktionsförfarandet regleras i lag (1996:764) om företagsrekonstruktion (LFR) och förfarandet innebär att företaget i fråga kan vidta åtgärder för att förbättra företagets resultat samt en möjlighet att förhandla med sina borgenärer om ett ackord. LÄS MER

 5. 5. On the Proxy Modelling of Risk-Neutral Default Probabilities

  Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

  Författare :Edvin Lundström; [2020]
  Nyckelord :Counterparty Credit Risk; Credit Valuation Adjustment; CVA; Credit modelling; Reduced form model; Proxy model; Hazard rate; Cross-section model; Nomura model; Motpartsrisk; Kreditvärderingsjustering; CVA; Kreditmodellering; Proxymodellering; Nomuramodellen;

  Sammanfattning : Since the default of Lehman Brothers in 2008, it has become increasingly important to measure, manage and price the default risk in financial derivatives. Default risk in financial derivatives is referred to as counterparty credit risk (CCR). The price of CCR is captured in Credit Valuation Adjustment (CVA). LÄS MER