Sökning: "den modifierade Jones-modellen"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade orden den modifierade Jones-modellen.

 1. 1. Resultatmanipulering bland svenska aktiebolag under åren innan konkurs : En kvantitativ studie för att undersöka förekomsten av resultatmanipulering bland svenska företag som gått i konkurs under perioden 2010–2020

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Mohammed Nader Hamidi; David Ngoda; [2023]
  Nyckelord :Diskretionära periodiseringar; Earnings management; konkurs; den modifierade Jones-modellen; redovisning; periodiseringar.;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Resultatmanipulering bland svenska aktiebolag åren innan konkurs. Nivå: Examensarbete på grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi Författare: Mohammed Nader Hamidi och David NgodaHandledare: Jan SvanbergDatum: 2023 – januari Syfte: Studiens syfte är att undersöka om svenska aktiebolag resultatmanipulerarår innan konkurs och ifall de använder sig av en positiv eller negativresultatmanipulering år innan konkurs. LÄS MER

 2. 2. Att manipulera eller inte manipulera

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Alicia Wallenberg; Tilde Engquist; Elina Kornbakk; [2023]
  Nyckelord :Earnings management; modified Jones Model; Large Cap and Mid Cap; accruals; corporate governance; incentive program.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Titel: Att manipulera eller inte manipulera - En kvantitativ studie avseende sambandet mellan kvinnlig representation i ledande positioner och earnings management. Seminariedatum: 2023-01-11 Kurs: FEKH89, Examensarbete i finansiering på kandidatnivå, 15 högskolepoäng. Författare: Tilde Engquist, Elina Kornbakk och Alicia Wallenberg. LÄS MER

 3. 3. En kvantitativ studie om sambandet mellan hållbarhetsredovisning och resultatmanipulering i en svensk kontext

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Martin Lennartsson; Pär Lövgrund; [2022]
  Nyckelord :Resultatmanipulering; Hållbarhetsredovisning; CSR; ESG;

  Sammanfattning : Hållbarhet är ett ständigt aktuellt och diskuterat ämne och hur företag arbetar för att tasitt samhällsansvar likaså. Det ökade intresset och de ökade förväntningarna på företaghar lett till att fler och fler företag redovisar sitt hållbarhetsarbete vilket i sin tur harmedfört möjligheten att studera ämnet. LÄS MER

 4. 4. Resultatmanipulation i ekonomiska kriser? : - En studie av svenska bolags resultatmanipulation under covid-19 pandemin.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ludvig Trolle Grzechnik; Shajwan Karimi; [2022]
  Nyckelord :Resultatmanipulation; COVID-19; diskretionära periodiseringar; modifierade Jones-modellen; statliga interventioner omställningsstöd .;

  Sammanfattning : Titel: Resultatmanipulation i ekonomiska kriser? - En studie av svenska bolags resultatmanipulation under COVID-19 pandemin. Datum: 2 juni 2022 Författare: Shajwan Karimi & Ludvig Trolle Grzechnik Handledare: Roland Almqvist Nyckelord: Resultatmanipulation, COVID-19, diskretionära periodiseringar, modifierade Jones-modellen, statliga interventioner (omställningsstöd). LÄS MER

 5. 5. Obligatorisk byrårotation och revisionskvalitet : En kvantitativ studie som undersöker revisionskvalitet i svenska publika aktiebolag genom den modifierade Jones-modellen

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Sam Jeizan; Jesper Höglund; [2022]
  Nyckelord :Byrårotation; svenska publika aktiebolag; revisionskvaliteten; diskretionära periodiseringar; modifierade Jones-modellen.;

  Sammanfattning : Forskningsfrågor: (1) Beskriva hur byrårotation påverkar revisionskvaliteten. (2) Utforska en indikation på om krav på en obligatorisk byrårotation ärnågot som bör införas för privata aktiebolag. Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka hur byrårotation påverkarrevisionskvaliteten i svenska publika aktiebolag. LÄS MER