Sökning: "Monica Hollström"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Monica Hollström.

  1. 1. Revisionspliktens avskaffande : Vilka blir konsekvenserna?

    Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling; Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling; Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

    Författare :Monica Hollström; Anna Winberg; Emma Almström; [2008]
    Nyckelord :Revisionsplikt; intressenter; revision;

    Sammanfattning : Bakgrunden till den nuvarande revisionsplikten i Sverige är den intensiva debatt som fördes under 1970-talet om en omfattande ekonomisk brottslighet i företagen. Föregående regering tillsatte en utredning för att se över den svenska revisionsplikten. LÄS MER