Sökning: "Emma Almström"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Emma Almström.

 1. 1. "En sko passar inte allas fötter" : En fallstudie kring medlemmars upplevelser av träningskortsanvändande

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Emma Almström; Maja Lundin; [2014]
  Nyckelord :Training facility motives; drop out; adherence; consumer culture; infrequent members; Träningsanläggning; motiv; avhopp; vidhållande; konsumtionskultur; sällanvnvändare;

  Sammanfattning : Physical exercise is a trend that continues to grow, especially at the gym, but there are still members that do not use their training card in full. The overall aim of this study was therefore to investigate infrequent member’s experience of their training card. LÄS MER

 2. 2. Har du koll på problemlösningsförmågan? : En innehållsanalys av två läroböcker i matematik för årskurs 1

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö; Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Zandra Laveklint; Emma Tengheden; [2014]
  Nyckelord :Matematik; förmågor; lärobok; problemlösning; innehållsanalys; läroplan; kursplan;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie är att undersöka i vilken omfattning de fem förmågorna i kursplanen för matematik; problemlösningsförmågan, begreppsförmågan, procedurförmågan, resonemangsförmågan och den kommunikativa förmågan, finns representerade i två läroböcker för matematik i årskurs 1. Vårt huvudsyfte är att urskilja de möjligheter läroböckerna skapar för utvecklandet av elevernas problemlösningsförmåga. LÄS MER

 3. 3. Strategins betydelse för arbetsförhållanden i Kina

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emma Almström; [2011]
  Nyckelord :CSR; arbetsförhållanden; Kina; fabriksarbetare; strategi.; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Examensarbetet behandlar fyra fallföretag, tre fabriker och eventuell leverantör till en utav dem. Företagen befinner sig i Kina och syftet med uppsatsen är att undersöka hur fabriksarbetare har det i Kina och hur strategin på olika sätt påverkar dessa. För att undersöka fabrikernas arbetsförhållanden har jag tagit fram en arbetsmodell. LÄS MER

 4. 4. Styrning mellan olika ledningsnivåer -En fallstudie om Espresso House

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emma Almström; Rakel Kimhi; Morena Pavic; Martina Svensson; [2009]
  Nyckelord :Espresso House; ekonomistyrning; styrning; strategi; ledningsfilosofi; organisation; styrmedel; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : En studie som beskriver och analyserar Espresso House styrmodell och hur styrningen förmedlas från ledningen till distriktscheferna och vidare ner till platscheferna. Styrmedel som budget, nyckeltal och benchmarking beskrivs utifrån företagets styrmodell. Denna modell innefattar; strategi, ledningsfilosofi, organisation och styrmedel.. LÄS MER

 5. 5. Starta aktiebolag : Vilka problem upplevs av entreprenörerna i Eskilstuna?

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling; Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

  Författare :Emma Almström; John Luu; [2009]
  Nyckelord :Aktiebolag; starta eget företag;

  Sammanfattning : Att starta och bilda ett företag är inte alltid det lättaste. Vissa gör det utan några problem medan andra stöter på hinder och problem. I denna studie kommer de vanligaste hindren och problemen som entreprenörer stöter på att identifieras. Detta för att underlätta för andra personer som står i tur att starta företag. LÄS MER