Sökning: "konsumtionskultur"

Visar resultat 1 - 5 av 38 uppsatser innehållade ordet konsumtionskultur.

 1. 1. På köp-och säljgruppernas fält : en netnografisk studie av köp-och säljgruppen Labels we love (svenskt/danskt/snyggt) - köp, sälj, snackis

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :Aisza Anna Hubenko; [2021]
  Nyckelord :Social Sciences;

  Sammanfattning : Med hjälp av netnografisk metod undersöker jag fenomenet tematiska köp-och säljgrupper på Facebook. Tematiska köp-och säljgrupper kan förklaras som nätverk bestående av medlemmar som dels köper, byter och säljer varor med varandra och dels interagerar kring ett gemensamt intresse för vissa varor och märken. LÄS MER

 2. 2. Audiovisuella sensationer i den digitala tidsåldern : En kvalitativ studie om hur artister använder audiovisuell media i sin kommunikation

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Johan Björkgren; [2021]
  Nyckelord :Sensory Marketing; sensory interplay; congruency; consumer experience; brand identity; artist; music; social media; audio-visual media; communication; Sinnesmarknadsföring; sinnens samspel; kongruens; konsumentupplevelse; varumärkesidentitet; artist; musik; sociala medier; audiovisuell media; kommunikation;

  Sammanfattning : En kombination av ljud och bild, audiovisuell media, har under en längre tidsperiod varit ett sätt att skapa uppmärksamhet kring en artist. Den teknologiska utvecklingen har förbättrat de audiovisuella verktygen och gjort de mer tillgängliga. LÄS MER

 3. 3. Influencer marketing: Hur det påverkar unga kvinnor i generation Z

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Sofie Axelsson; Karolina Hollén; [2020]
  Nyckelord :Influencer; influencer marketing; identity creation; consumer culture; Influencer; influencer marketing; identitetsskapande; konsumtionskultur;

  Sammanfattning : I takt med att reklamtröttheten ökar i västvärlden växer sig marknadsföringsstrategin influencer marketing allt starkare. Influencers, vilka i grund och botten är helt vanliga människor, har en stor makt på sina sociala medier med tusentals till miljoner följare. LÄS MER

 4. 4. Från träningstips till skönhetsingrepp : En kvantitativ innehållsanalys av budskapen på tre kvinnomagasins omslag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Maria Jäderholm; Emelia Lövgren; [2020]
  Nyckelord :Gender; representation; constructivism; consumption culture; Amelia; Tara; M-magasin; body correction; health; slimming; fashion; beauty; exercize; Genus; representation; konstruktivism; konsumtionskultur; textpuff; budskap; kroppskorrigering; hälsa; bantning; mode; skönhet; träning.;

  Sammanfattning : In previous research in this field of study, the messages from the female magazines have often been aimed at bodily changes in the woman. The opinions that exist about what a woman should look like and what kind of body corrections are accepted in society is of different character. LÄS MER

 5. 5. Röster av silke : en studie om kvinnlig konsumtionskultur 1920–1929 i veckotidningen Idun

  L2-uppsats, Uppsala universitet/Ekonomisk-historiska institutionen

  Författare :Josefin Svensson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER