Sökning: "consumer"

Visar resultat 1 - 5 av 4733 uppsatser innehållade ordet consumer.

 1. 1. Influencer-marknadsföring - En granskning av hur influencer-marknadsföring förhåller sig till marknadsföringslagen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Evelina Delsing; [2020]
  Nyckelord :Handelsrätt; Marknadsföringsrätt; Influencer-marknadsföring; Influencer; Dold reklam; Sociala Medier; Sändarangivelse; Reklamidentifiering; Medverkansansvar; Law and Political Science;

  Sammanfattning : As social media is increasingly integrated into our everyday lives and with the rise of so-called influencers, consumers are getting used to a new type of marketing. This type of marketing is often referred to as "influencer marketing" which is a collective term used to describe companies using influencers' to market various products and services via the influencer's social media platforms. LÄS MER

 2. 2. Waste Not, Want Not - Suboptimal Food and the Grocery Shopping Practices of Sustainably-Minded Consumers

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Emma Svantesdotter; [2019-09-10]
  Nyckelord :suboptimal food; grocery shopping; shopping practices; practice theory; food waste;

  Sammanfattning : MSc in Marketing and Consumption.... LÄS MER

 3. 3. Det sitter i ryggraden - En uppsats om framtagandet av börsnoterade företags externa finansiella mål ur CFO:ernas perspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Olof Johnsson; Julia Lindberg; [2019-08-20]
  Nyckelord :Institutionell teori; externa finansiella mål; målsättning; neoklassisk teori.;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Det har blivit allt vanligare att börsnoterade företag offentliggör finansiella mål i sin årsredovisning. Tidigare studier har bland annat påvisat att företag använder sig av externa finansiella mål för att minska informationsgapet mellan företagsledningen och företagets intressenter. LÄS MER

 4. 4. The Influence of ERM on Strategizing - A case study

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Robert Hänninen; Christina Tsipoulakou; [2019-08-09]
  Nyckelord :ERM; Enterprise Risk Management; Strategy; Strategizing; Accountants; Management Accounting;

  Sammanfattning : MSc in Accounting and Financial Management.... LÄS MER

 5. 5. A study of sentiment and returns on the stock market

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :August von Braun; Rasmus Renås; [2019-07-11]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of this bachelor’s thesis has been to examine the relationship between sentiment and the stock market returns in Sweden and the United States of America. The focus was puton the corporate and consumer sentiment as a proxy for investor sentiment. LÄS MER