Sökning: "Niklas Ahlklo"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Niklas Ahlklo.

  1. 1. Aktiebolagets ersättningsskyldighet gentemot aktietecknare enligt svensk rätt - särskilt om ersättningsansvaret vid brott mot garantier vid nyemission

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Niklas Ahlklo; [2012]
    Nyckelord :associationsrätt; ersättningsansvar; aktietecknare; garantier; nyemission; Law and Political Science;

    Sammanfattning : In cases where a limited liability company is aimed at professional investors in their seeking of venture capital there is a necessity of certain warranties regarding the company. The warranties may cover such as intellectual prop-erty, key contracts and various financial relations. LÄS MER