Sökning: "Niklas Seipel"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Niklas Seipel.

 1. 1. Anpassas produktrekommendationer vid finansiell rådgivning efter konsumentens riskaversion?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statistiska institutionen; Uppsala universitet/Statistiska institutionen

  Författare :Niklas Seipel; Tea Unnebäck; [2018]
  Nyckelord :Finansiell rådgivning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Shadow IT – Skuggsystem : En förklarande fallstudie om när verksamheten tar makten över IT

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Johan Malmer; Niklas Seipel; [2017]
  Nyckelord :shadow systems; shadow IT; feral systems; not sanctioned systems; case management systems; skuggsystem; shadow systems; shadow IT; feral systems; icke sanktionerade system; ärendehanteringssystem;

  Sammanfattning : Sådana system i en organisation som inte är sanktionerade kallas skuggsystem. I detta arbete har vi genomfört en fallstudie vid Försvarets materielverk FMV för att undersöka vad som orsakar att skuggsystem uppkommer. I studien har ett antal skuggsystem identifierats och möjliga orsaker har analyserats. LÄS MER