Sökning: "feral systems"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden feral systems.

 1. 1. Användning av skuggsystem hos organisationer med sanktionerade intranätverk

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Informationssystem; Uppsala universitet/Informationssystem

  Författare :Anton Högström; Lisa Mood; [2019]
  Nyckelord :Skuggsystem; intranät; feral systems; workarounds; shadow IT; sanktionerat intranät; organisation; Medarbetarportalen; Knowledge Management; Network Effects; sanktionerade system; informationssystem;

  Sammanfattning : Företag och organisationer använder sig ofta av sanktionerade, specialanpassade IT-system för att hantera information och kontrollera sin verksamhet. När anställda frångår policys och riktlinjer kring användningen av dessa system kallas det Shadow IT, eller skuggsystem. LÄS MER

 2. 2. Shadow IT – Skuggsystem : En förklarande fallstudie om när verksamheten tar makten över IT

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Johan Malmer; Niklas Seipel; [2017]
  Nyckelord :shadow systems; shadow IT; feral systems; not sanctioned systems; case management systems; skuggsystem; shadow systems; shadow IT; feral systems; icke sanktionerade system; ärendehanteringssystem;

  Sammanfattning : Sådana system i en organisation som inte är sanktionerade kallas skuggsystem. I detta arbete har vi genomfört en fallstudie vid Försvarets materielverk FMV för att undersöka vad som orsakar att skuggsystem uppkommer. I studien har ett antal skuggsystem identifierats och möjliga orsaker har analyserats. LÄS MER

 3. 3. Feral Information Systems i Vårdverksamheter : En fallstudie om risker som kan uppstå när de inte uppfyller vårdverksamheters krav på IT-system

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Filosofiska fakultetenLinköpings universitet/Informatik; Linköpings universitet/Filosofiska fakultetenLinköpings universitet/Informatik

  Författare :Anders Breid; Lemlem Mehari; [2017]
  Nyckelord :FIS; Feral Information Systems; Healthcare; Health Care Organisations; Workarounds; Shadow Systems; FIS; Feral Information Systems; Vilda Informationssystem; Vård och Omsorg; Vårdverksamhet; Workarounds; Shadow Systems;

  Sammanfattning : Although healthcare information systems improve healthcare and efficiency they are often complex and provide a limited service. For these and other similar reasons, users often take it upon themselves to create their own solutions. These user created solutions are called feral information systems. LÄS MER