Sökning: "Lisa Mood"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Lisa Mood.

 1. 1. Användning av skuggsystem hos organisationer med sanktionerade intranätverk

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Informationssystem; Uppsala universitet/Informationssystem

  Författare :Anton Högström; Lisa Mood; [2019]
  Nyckelord :Skuggsystem; intranät; feral systems; workarounds; shadow IT; sanktionerat intranät; organisation; Medarbetarportalen; Knowledge Management; Network Effects; sanktionerade system; informationssystem;

  Sammanfattning : Företag och organisationer använder sig ofta av sanktionerade, specialanpassade IT-system för att hantera information och kontrollera sin verksamhet. När anställda frångår policys och riktlinjer kring användningen av dessa system kallas det Shadow IT, eller skuggsystem. LÄS MER

 2. 2. Samspel mellan landskapsarkitektur och konst : en studie i platsskapande, samverkan i planering samt landskapsarkitektstudenters tankar om de offentliga rummen

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Linnea Herngren; Lisa Lindblad; [2019]
  Nyckelord :Landskapsarkitektur; offentlig konst; platsspecifik konst; platsskapande; samverkan; gestaltning; social hållbarhet; offentliga rummen;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att ta reda på om ett närmare samarbete mellan landskapsarkitekter och konstnärer skulle kunna skapa mer attraktiva och meningsfulla platser. För att förstå hur den offentliga konsten påverkar landskapsarkitekturen undersöks bland annat hur platser definieras, hur myndigheter arbetar för samverkan samt hur studenter inom landskapsarkitektur upplever de offentliga rummen. LÄS MER

 3. 3. The difficulty of predicting risky decisions : - An experiment investigating present and future affective states influence on risk-taking

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Lisa Nilsson; [2019]
  Nyckelord :risk-taking; affect; CCT; mood-cues; affective evaluation; affect regulation;

  Sammanfattning : Affect and feelings states influences decision-making and risk-taking, however is it not clear yet how. This report presents a between-subject experiment on the two mechanisms, affective evaluation and affect regulation, and on how risk-taking redirects depending on which of the two is active. LÄS MER

 4. 4. Förekomsten av sura sulfatjordar i Mälardalen : -en pilotstudie utförd åt SGU

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Cecilia Bayard; Lisa Karlsson Mood; [2014]
  Nyckelord :Sura sulfatjordar; Gyttjelera; pH; Svavelanalys; Organisk halt;

  Sammanfattning : Acid sulphate soils is a wide spread problem along the northern coast of Sweden. This is causing great damage through low pH and leaching of metals out into the streams. These soils are estimated to be found in several places in Sweden but also in many other areas in the world. LÄS MER

 5. 5. Effekter av fysisk aktivitet på psykisk ohälsa hos unga kvinnor

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Idrottsmedicin; Umeå universitet/Idrottsmedicin

  Författare :Anna Ruergård; Lisa Andersson; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Among young adults and especially women, psychological issues are common phenomena in the society such as depression, anxiety and stress. Research has shown that physical activity can be a complement for anti-depressant medication. LÄS MER