Sökning: "Anton Högström"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Anton Högström.

 1. 1. Användning av skuggsystem hos organisationer med sanktionerade intranätverk

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Informationssystem; Uppsala universitet/Informationssystem

  Författare :Anton Högström; Lisa Mood; [2019]
  Nyckelord :Skuggsystem; intranät; feral systems; workarounds; shadow IT; sanktionerat intranät; organisation; Medarbetarportalen; Knowledge Management; Network Effects; sanktionerade system; informationssystem;

  Sammanfattning : Företag och organisationer använder sig ofta av sanktionerade, specialanpassade IT-system för att hantera information och kontrollera sin verksamhet. När anställda frångår policys och riktlinjer kring användningen av dessa system kallas det Shadow IT, eller skuggsystem. LÄS MER

 2. 2. Privat eller publikt? : En studie av abnormal avkastning vid förvärv av privata och publika företag

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Anna Johnson; Anton Högström; [2017]
  Nyckelord :Företagsförvärv; abnormal avkastning; betalningsmetod; privata och publika förvärv; eventstudie;

  Sammanfattning : Företagsförvärv är ett allt mer vanligt sätt för företag att skapa tillväxt och får i takt med ökningen i popularitet mer uppmärksamhet inom den akademiska litteraturen. Samtidigt har flera studier på både den amerikanska och den brittiska marknaden konstaterat att den kortsiktiga effekten på ett köpande företags aktiekurs både kan vara negativ och positiv. LÄS MER

 3. 3. Cadenzas for 2 viola concertos

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Henrik Högström; [2013-01-15]
  Nyckelord :cadenza; viola; stamitz; hoffmeister;

  Sammanfattning : This work describes how I composed cadenzas for the viola concertos in D major by Carl Stamitz and Franz Anton Hoffmeister.... LÄS MER