Sökning: "sanktionerat intranät"

Hittade 1 uppsats innehållade orden sanktionerat intranät.

  1. 1. Användning av skuggsystem hos organisationer med sanktionerade intranätverk

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Informationssystem; Uppsala universitet/Informationssystem

    Författare :Anton Högström; Lisa Mood; [2019]
    Nyckelord :Skuggsystem; intranät; feral systems; workarounds; shadow IT; sanktionerat intranät; organisation; Medarbetarportalen; Knowledge Management; Network Effects; sanktionerade system; informationssystem;

    Sammanfattning : Företag och organisationer använder sig ofta av sanktionerade, specialanpassade IT-system för att hantera information och kontrollera sin verksamhet. När anställda frångår policys och riktlinjer kring användningen av dessa system kallas det Shadow IT, eller skuggsystem. LÄS MER