Sökning: "platsspecifik konst"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden platsspecifik konst.

 1. 1. Offentlig konst i egenskap av en samhällsspegel : En studie av Carolina Falkholts konstverk Övermålning och dess uppseende i det offentliga rummet

  L2-uppsats, Uppsala universitet/Konstvetenskapliga institutionen

  Författare :Louise Sundberg; [2017]
  Nyckelord :Offentlig konst; Carolina Falkholt; Övermålning; samhällsspegel; platsspecifik konst; konst och politik; konst och debatt; bildanalys; Erwin Panofsky;

  Sammanfattning : Konst väcker något inom oss, en känsla av förundran, eufori, förvirring eller avsky för att nämna några. Somliga upplever en stark känsla att de måste uttrycka sig antingen positivt eller negativt om konstverket, främst det senare. Kanske rent av hävdar att konstverket inte bör existera i det offentliga rummet. LÄS MER

 2. 2. Skulpturparken : ett samspel mellan konst och natur

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Per Nergiz Johansson; [2016]
  Nyckelord :skulpturpark; park; design; konst; natur; platsspecifik konst; landskap; gestaltningsförslag;

  Sammanfattning : I min litteraturstudie har jag undersökt fyra olika skulpturparker som alla har sina karakteristiska drag. Platserna är Louisiana, Wanås, Insel hombroich och Time Landscape. Under arbetets gång tillkom även Song Dongs verk i Karlsauhe Park. LÄS MER

 3. 3. Konst utanför institutionen: Graffiti & industri : En konstsociologisk studie om hur meningsskapande uppstår ur ett platsspecifikt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Jasmine Ålander Nygren; [2016]
  Nyckelord :Graffiti; mening; platsspecifik konst; social semiotik;

  Sammanfattning : Studien undersöker och behandlar Snösätra industriområde och konstsamlingen Spring Remake ur ett platsspecifikt perspektiv. De frågeställningar som behandlats är: På vilket sätt skapar individer mening i relation till platsen Snösätra industriområde? Samt: Vilken roll spelar det sociala i meningsskapandet? Studien positionerar sig efter den sociala interaktionen mellan betraktare och hur målningarna i Spring Remake används som kommunikationsmedel. LÄS MER

 4. 4. Hitta ett rum

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/HDK - Högskolan för design och konsthantverk

  Författare :Linnea Henriksson; [2013-10-31]
  Nyckelord :Platsspecifik konst; Platser; Rum; Arkitektur; Högskolan för Design och Konsthantverk; Göteborgs Remfabrik; Nääs Konsthantverk; Anslagstavla; Korridor; Vilorum; Dokument; Layout; Typografi; Pappersskärare; Kopiator; Dokumentation; Montage; Insamling; Samling; Beskärning; Kopiering; Ockupation;

  Sammanfattning : Hur lär man känna en plats? I mitt examensarbete har jag undersökt hur man genom en konstnärlig process kan närma sig en plats. Hur man kan studera sin egen närmiljö för att upptäcka något nytt i sin vardag. Hur man kan ta plats, ockupera och interagera med hus, inredning, människor och material. LÄS MER

 5. 5. Rapport från insidan ett levande ting

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/HDK - Högskolan för design och konsthantverk

  Författare :Matilda Haggärde; [2013-05-29]
  Nyckelord :konst; performance; platsspecifik; offentlig gestaltning; klaustrofobi; arbetsprocess; examensarbete; lera; keramik; konsthantverk; stadens rum; kruka; födelse; interaktion; avtryck; spår; lämning; kropp; dans; konstfilm;

  Sammanfattning : Lera bär på någonting ursprungligt och universellt. Jag har velat arbeta idémässigt enkelt och direkt,för att möta leran på det plan jag upplever den som bäst – med kroppen. LÄS MER