Sökning: "platsspecifik konst"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden platsspecifik konst.

 1. 1. Uppfattningar om plop art och offentlig miljö - En fallstudie inriktad på konstverket Points of view på Konsthallstorget i Malmö

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Marianne Bosma; Madeleine Granholm; [2019]
  Nyckelord :Offentlig plats; Offentlig konst; Plats; Platsspecifik; Kulturpolitik; Plop art; Stadsplanering; Kritik; Postmodernism;

  Sammanfattning : Sammanfattning Denna fallstudie syftar till att undersöka den postmoderna abstrakta skulpturen som ett intressant fenomen inom området byggd miljö och den offentliga nutidskonsten. Genom vår frågeställning undersöker vi människors uppfattning om vad en plop art är och hur den passar in i den miljön där den står. LÄS MER

 2. 2. Konst utanför institutionen: Graffiti & industri : En konstsociologisk studie om hur meningsskapande uppstår ur ett platsspecifikt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Jasmine Ålander Nygren; [2016]
  Nyckelord :Graffiti; mening; platsspecifik konst; social semiotik;

  Sammanfattning : Studien undersöker och behandlar Snösätra industriområde och konstsamlingen Spring Remake ur ett platsspecifikt perspektiv. De frågeställningar som behandlats är: På vilket sätt skapar individer mening i relation till platsen Snösätra industriområde? Samt: Vilken roll spelar det sociala i meningsskapandet? Studien positionerar sig efter den sociala interaktionen mellan betraktare och hur målningarna i Spring Remake används som kommunikationsmedel. LÄS MER

 3. 3. Hitta ett rum

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/HDK - Högskolan för design och konsthantverk

  Författare :Linnea Henriksson; [2013-10-31]
  Nyckelord :Platsspecifik konst; Platser; Rum; Arkitektur; Högskolan för Design och Konsthantverk; Göteborgs Remfabrik; Nääs Konsthantverk; Anslagstavla; Korridor; Vilorum; Dokument; Layout; Typografi; Pappersskärare; Kopiator; Dokumentation; Montage; Insamling; Samling; Beskärning; Kopiering; Ockupation;

  Sammanfattning : Hur lär man känna en plats? I mitt examensarbete har jag undersökt hur man genom en konstnärlig process kan närma sig en plats. Hur man kan studera sin egen närmiljö för att upptäcka något nytt i sin vardag. Hur man kan ta plats, ockupera och interagera med hus, inredning, människor och material. LÄS MER

 4. 4. Rapport från insidan ett levande ting

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/HDK - Högskolan för design och konsthantverk

  Författare :Matilda Haggärde; [2013-05-29]
  Nyckelord :konst; performance; platsspecifik; offentlig gestaltning; klaustrofobi; arbetsprocess; examensarbete; lera; keramik; konsthantverk; stadens rum; kruka; födelse; interaktion; avtryck; spår; lämning; kropp; dans; konstfilm;

  Sammanfattning : Lera bär på någonting ursprungligt och universellt. Jag har velat arbeta idémässigt enkelt och direkt,för att möta leran på det plan jag upplever den som bäst – med kroppen. LÄS MER

 5. 5. Lena Cronqvists Flicka i Balja : En undersökning av hur skulpturens placering påverkar receptionen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för humaniora (HUM)

  Författare :Anna Rydberg; [2013]
  Nyckelord :Offentlig konst; Konstvetenskap; Flicka i balja; Skulptur; Lena Cronqvist; Plats; Platsspecifik;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar den offentliga bronsskulpturen Flicka i balja (2007) av Lena Cronqvist. Skulpturen är placerad i Halmstads till ytan största centrala park, Norre Katts park. Syftet är att undersöka hur receptionen av skulpturen påverkas genom dess placering. LÄS MER