Sökning: "Nyregionalisering"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Nyregionalisering.

  1. 1. Nyregionaliseringen i Sverige : Social, ekonomisk eller politisk

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

    Författare :Karlsson Johan; [2016]
    Nyckelord :Nyregionalisering; social region; ekonomisk region; politisk region; Stockholm-Mälarregionen; Västra Götalandsregionen; Region Skåne;

    Sammanfattning : .... LÄS MER