Sökning: "Region Skåne"

Visar resultat 1 - 5 av 504 uppsatser innehållade orden Region Skåne.

 1. 1. Environmental innovation across Sweden: The role of related variety in regional knowledgebases

  Master-uppsats, Lunds universitet/Ekonomisk-historiska institutionen

  Författare :Alexander Wobedo; [2020]
  Nyckelord :Environmental innovation; related variety; variety; regional development; sustainable development; Business and Economics;

  Sammanfattning : Sustainable development has become a major goal of development policies across the globe and environmental innovation is commonly viewed as a means to fulfil this goal because it can create growth while simultaneously reducing environmental impact. Recent research in economic geography has provided evidence for a positive relationship between variety in local knowledgebases and innovativeness. LÄS MER

 2. 2. Geografin och dess geografi : En kvantitativ studie om svenska grundskoleelevers skolresultat och dess orsaker

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Andreas Sjösten; [2020]
  Nyckelord :demografi; nationella prov; betyg; geografi;

  Sammanfattning : This paper is focused on finding answers to questions regarding factors that affect pupil’s ability to reach different levels of success in geography. The indicators that make up measures for success are pupils results on Sweden’s national testing in year nine and grades for the same year in the subject of geography. LÄS MER

 3. 3. Urbana grönytors bidrag till välbefinnande och stadsklimat

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Julia Madsen; [2020]
  Nyckelord :landscape architecture; urban nature; sustainable development; nature-based solutions; green infrastructure; biodiversity ecosystem services;

  Sammanfattning : In this master thesis, I have studied the beneficial effects that nature has on the urban climate and our well-being – and why it has an effect on us, as well as sustainable urban planning and ecosystem services. How can we preserve and contribute to biodiversity, and the urban ecosystem services that is necessary to secure the ecological links in cities? To answer the questions, the regional council of Scania County and Lund’s municipality have been surveyed to find out how the work of green infrastructure looks like in practice at a regional and municipal level. LÄS MER

 4. 4. BILTRAFIK INOM STADSPLANERING

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Sinan Faraj Sulaiman; [2020]
  Nyckelord :Stadsplanering; Bilism; Transportplanering; Helsingborg; Urban planning; Hållbar stad; Bilism och stadsplanering; Helsingborg H ; Mobilitet; Mobility management; Hållbar stad- och stadsutveckling;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att bidra till ökad kunskap och resonera kring biltrafikens potentiella negativa konsekvenser för stadsplaneringen inom flera svenska städer och med Helsingborg som exempel. I denna fallstudie presenteras bilens historia och uppkomst i Sverige och hur planeringen av de svenska städerna och samhället har präglats av biltrafiken. LÄS MER

 5. 5. Förändring - en del av vardagen. En kvalitativ undersökning om socialsekreterarnas förväntningar på Arbetsförmedlingens omorganisation

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Anel Maslesa; Oscar Johnson; [2020]
  Nyckelord :tillit; osäkerhet; kommunkation; ledarskap; omorganisation; socialtjänst; arbetsförmedlingen trust; insecurity; communication; leadership; organizational change; social service; Social Sciences;

  Sammanfattning : This study has its basis in the relation between social services and the public employment services. Financial assistance functions as the welfares utmost safety net and is supposed to work as a complement to the general system, which the society provides. LÄS MER