Sökning: "PR-kritik"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet PR-kritik.

  1. 1. BLOOD-REDWASHING - En kritisk innehållsanalys av kvinnokroppens representation för kommersiellt syfte och PR i en kampanj av Libresse

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

    Författare :Klara Drotz; [2021-03-04]
    Nyckelord :Feminism; postfeminism; kvinnokroppens framställning roll i medier; PR-kritik; Corporate Social Responsibility CSR ; kommersialiserad hållbarhet;

    Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka och kartlägga hurkvinnokroppen och dess funktioner framställs i PR- ochreklamsammanhang för företag som säljer hygienprodukter för kvinnor,specifikt Libresse.Teori: Feminism vs. LÄS MER