Sökning: "PV-system"

Visar resultat 1 - 5 av 196 uppsatser innehållade ordet PV-system.

 1. 1. Optimizing sunlight distribution in agrivoltaic systems for the Swedish climate

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Solcellsteknik

  Författare :Amanda Daniels; [2022]
  Nyckelord :agrivoltaics; agri-PV; solar energy; PV; photovoltaics; agriculture; renewable energy; sketchup; solenergi; jordbruk; förnyelsebar energi;

  Sammanfattning : Due to a rising land demand for the construction of large-scale PV-systems, there is increasing competition between energy and food production. A new emerging segment within the PV market called agrivoltaics is providing a contributing solution to this issue by co-using the land for both crop cultivation and PV energy. LÄS MER

 2. 2. Teknoekonomisk studie för potentialen för lokal vätgasproduktion i Västerås regionen : För försörjning av regionens interna behov från tunga transporter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Amez Aspitman; Barek Magid; [2022]
  Nyckelord :Hydrogen; hydrogen production; hydrogen filling stations; electrolysis; heavy-duty vehicles; gasification plant; LCOH; net present value; Vätgas; vätgasproduktion; vätgastankstation; elektrolys; tung transport; förgasningsanläggning; LCOH; nuvärde;

  Sammanfattning : In conjunction with Sweden's goal of reducing emissions and dependence on fossil fuels in the transport sector, hydrogen technology has received considerable attention. Today, several studies are being carried out into hydrogen technology that focus on developing the production, application, storage and distribution of hydrogen. LÄS MER

 3. 3. Hållbar långtidslagring av egenproducerade el integrerat i effektmarknad

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Abdul Mujeeb Qaderi; Najib Ahmed; [2022]
  Nyckelord :Vätgas; elektrolys; solceller; CO2;

  Sammanfattning : Carbon dioxide emissions causes catastrophic consequences and is a major cause of global warming. In connection with this, there is an increased demand for energy, which in turn contributes to increased emissions of greenhouse gases and other pollutants. LÄS MER

 4. 4. Lowering energy need and improving indoor climate - A case study of rural dwellings in Gammalsvenskby, Ukraine

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö; Lunds universitet/Avdelningen för Energi och byggnadsdesign

  Författare :Viktor Kauranen; [2022]
  Nyckelord :Gammalsvenskby; energy-efficient; indoor climate; rural buildings; renovation; Ukraine; Life cycle cost; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : A vast majority of rural dwellings in Ukraine are inefficient from an energy perspective, with a major need for energy-efficient renovations. A lot of these buildings are also having problems with the indoor climate, with poor ventilation combined with indoor combustion of fuel which can cause negative health effects. LÄS MER

 5. 5. Air-to-water heat pump optimization with a photovoltaic system

  Master-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för information och teknik

  Författare :Andreas Rannanpää; [2022]
  Nyckelord :Photovoltaic; air-to-water heat pump; load regulation;

  Sammanfattning : Photovoltaic systems and heat pumps installations are increasing faster than ever before in Finland. Load regulation is becoming a hot topic in the PV market. With load regulation, the self-consumption can be increased, and the user may earn money. LÄS MER