Sökning: "Arkitektur trä"

Visar resultat 1 - 5 av 114 uppsatser innehållade orden Arkitektur trä.

 1. 1. Fiskeboden - en kultur- och mötesplats i Örnsköldsvik

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Annika Wikman; [2022]
  Nyckelord :Stadsbyggnad; hamn; bibliotek; badplats; trä; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : Kuststaden Örnsköldsvik har, tack vare sin tidigare industrihamn, varit ett handelscentrum i Ångermanland. Under 1900-talets första hälft växte staden både befolkningsmässigt och ekonomiskt. Staden präglas fortfarande av vissa större industriverksamheter och sitt natursköna läge mitt i Höga Kusten. LÄS MER

 2. 2. Arkipelagens Arkitektur

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Arkitektur

  Författare :Andrea Ekman; [2021]
  Nyckelord :Trosa; Kallbadhus; Trä; Vatten;

  Sammanfattning : Arkipelagens Arkitektur utforskar hur ny arkitektur kan relatera och knyta an till en traditionell och stadsspecifik kontext. Examensarbetet utgår från den pittoreska skärgårdsstaden Trosa. Staden blev en badort i början av 1800-talet och formades efter badgästernas behov och intressen. LÄS MER

 3. 3. Björkö kallbad

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Arkitektur

  Författare :Alexander Hallberg; [2021]
  Nyckelord :kallbad; bastu; havet; västkusten; Göteborg; Björkö; Bohus-Björkö; vinterbad; bad;

  Sammanfattning : Beläget i Göteborgs norra skärgård, ligger detta kallbadhus på pelare 40 meter ute i havet. Det är en plats för sociala interaktioner, vila och återhämtning. Med närvaron av havet och möjligheten till ett bastubad utvidgas badsäsongen till en helårsupplevelse. LÄS MER

 4. 4. Medborgarhus+, Sandviken

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Oskar Tegnesjö; [2021]
  Nyckelord :trä; pålgrund; plåttak; kallbad; medborgarhus; Sandviken; Enhörna; Södertälje;

  Sammanfattning : Sandviken är beläget invid Mälaren, ungefär en mil nordväst om Södertälje. Av ortens en gång starka band till vattnet finns idag bara en liten del i varvsverksamheten kvar. Nu ligger expansion för dörren och bäst lämpad gör den sig där den håller bebyggelsen samlad kring samhällets nav, ångbåtsbryggan. LÄS MER

 5. 5. Tensta-Spånga stadsdelshus

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Hanna Holland; [2020]
  Nyckelord :Tensta; Spånga; stadsdelshus;

  Sammanfattning : Centralt i Tensta, intill tunnelbanestationen och ett stenkast från torget, placeras Tensta-Spångas nya stadsdelshus. Stadsdelshuset är uppdelat i tre olika volymer. I huvudbyggnaden ryms kontor och besöksdelar samt publika delar, i den lite mindre byggnaden mittemot finns kontor samt restaurang och bredvid denna ligger auditoriet. LÄS MER