Sökning: "Pehr Pehrsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Pehr Pehrsson.

  1. 1. Jämförelse mellan linjära och olinjära modeller för tankreaktorn

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för reglerteknik

    Författare :Pehr-Eric Pehrsson; [1972]
    Nyckelord :Technology and Engineering;

    Sammanfattning : .... LÄS MER