Sökning: "Per Malgerud"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Per Malgerud.

  1. 1. Ett nytt arbetssystem för nutritionsmonitorering av geriatrikpatienter

    Master-uppsats, KTH/Skolan för teknik och hälsa (STH)

    Författare :Lovisa Malgerud; [2014]
    Nyckelord :geriatric care; nutrition; nutrition monitoring; Lean Healthcare; patient safety; geriatrikvård; nutrition; nutritionsmonitorering; Lean Healthcare; patientsäkerhet;

    Sammanfattning : Background: The Swedish population is aging [1] and malnutrition is a common problem among elderly people [2]. A method called food registration is used to monitor the patients’ nutritional intake, with the purpose of reducing the risk of patients deteriorating in nutritional status during hospitalisation. LÄS MER