Sökning: "Lean Healthcare"

Visar resultat 1 - 5 av 85 uppsatser innehållade orden Lean Healthcare.

 1. 1. Nutrition för viktminskning hos överviktiga katter

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Therese Johansson; Emma Lundberg; [2020]
  Nyckelord :katt; djuromvårdnad; övervikt; fetma; viktminskning; viktkontroll; viktnedgång; viktminskningsdiet; nutrition; metabol diet; metabolt foder; torrfoder; våtfoder;

  Sammanfattning : Övervikt och fetma är ett vanligt problem hos tamkatter. Detta påverkar hälsotillståndet hos djuret och kan leda till en ökad risk att drabbas av följdsjukdomar samt till en försämrad livskvalitet. Det är därför essentiellt att övervikt och fetma behandlas. LÄS MER

 2. 2. Möjligheter och utmaningar med lean i sjukvården för att säkerställa spårbarhet och patientsäkerhet : En fallstudie på Gävle sjukhus

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik

  Författare :Lundgren Rasmus; Marcus Engwall; [2020]
  Nyckelord :Lean; lean Healthcare; logistics; healthcare logistics; patient safety; traceability; Lean; lean i sjukvård; logistik; sjukvårdslogistik; patientsäkerhet; spårbarhet;

  Sammanfattning : Bakgrund: För ett sjukhus är kvalitetssäkringsarbetet en grundläggande faktor för att göra vården säker. I detta avseende nämns patientsäkerhet som en viktig faktor och med ett ökat behov i vården med omfattande personalminskningar och negativ ekonomisk utveckling skulle en metod för att leverera högre hälsovårdskvalitet till lägre kostnader vara ovärderlig. LÄS MER

 3. 3. Relationen mellan Lean och arbetstillfredsställelse i Folktandvården

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Mihret Brdar; Sara Söderlind; [2020]
  Nyckelord :Lean; Arbetstillfredsställelse; Tandvård; Hälso- och sjukvård; Value Stream Mapping; Standardiserat arbetssätt; 5S och Visuell styrning;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Trycket har ökat på Folktandvården under de senare åren på grund av en befolkningstillväxt vilket resulterar i en ökad arbetsbelastning för personalen och vårdköerna. Samtidigt rapporterar nästintill samtliga regioner en brist på tandläkare. LÄS MER

 4. 4. Patienttransporter en del av den komplexa sjukvårdsmiljön: En kvalitativ studie av patienttransportörerna på Malmö Universitetssjukhus

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Meral Rustemovska; Daniella von Freytag-Loringhoven; [2020]
  Nyckelord :Intern sjukhustransport; patienttransporter; lean; förbättringsarbete. In-house hospital transportation; internal patient carriers; improvement work.; Medicine and Health Sciences; Business and Economics; Social Sciences;

  Sammanfattning : I denna studie har vi studerat de interna patienttransportörernas arbetsflöde och det förändringsarbete som finns inom lean. Vi har även belyst medarbetarnas värdeskapande och välmående i vårds- och arbetsmiljön. LÄS MER

 5. 5. Lean Healthcares spridning och översättning : en PMI-studie och innehållsanalys över Lean Healthcare i svensk sjukvård

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emil Dalbom; Ludvig Danielsson; [2020]
  Nyckelord :Lean Healthcare; Just-in-time; Livscykel; Översättning; Managementmode;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker Lean Healthcare, som är ett koncept ursprungligen från industrisektorn för att bland annat minimera fel och genomföra tidsbesparingar och som nu har anpassats till vården. Teorin utgår från att managementkoncept följer ett mode där det är svängningar i popularitet under dess livscykel samt att det sker en översättning av koncept som reser. LÄS MER