Sökning: "Photosynthesis"

Visar resultat 1 - 5 av 111 uppsatser innehållade ordet Photosynthesis.

 1. 1. Markkolets betydelse för åkermarkens bördighet : vilka effekter kan väntas av tillförd biokol och andra kolinlagrande åtgärder

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Karolina Johansson; [2021]
  Nyckelord :kolcykel; mineraljord; organogen jord; certifiering; mullhalt;

  Sammanfattning : Biokol är en möjlig kandidat till att motverka den höga koldioxidhalten i atmosfären. Genom pyrolysering av biomassa bildas biokol, som är en hårdare inbunden form av kol. Detta gör att biokol bryts ner långsammare. LÄS MER

 2. 2. Study of the vibronic mixing in chlorophylls with multidimensional spectroscopy

  L3-uppsats, Lunds universitet/Kemiska institutionen

  Författare :Ignacio Martínez Casasús; [2021]
  Nyckelord :Two-dimensional spectroscopy; Ultrafast spectroscopy; Chlorophyll a; Chlorophylls; Photosynthesis; Light harvesting; Vibronic mixing; Quantum coherence; Chemical physics; Chemistry;

  Sammanfattning : Chlorophylls comprise one of the most important families of molecules for the photosynthetic process. Chlorophyll-like molecules have been classically interpreted under the Gouterman model, being thought to feature two independent transitions, Qy(S1) and Qx(S2). LÄS MER

 3. 3. Fractionation of Wheat Bran for Utilisation in Biorefinery

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Författare :Gabriella Haag; [2021]
  Nyckelord :Wheat bran; biorefinery; chemical engineering; vetekli; bioraffinaderi; extraction; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Wheat bran is a by-product from the production of wheat flour. Nowadays wheat bran is mostly used as feed for animals, in the food and baking industry or it is simply burned in open air. LÄS MER

 4. 4. Why coconut water is both a biostimulant and an anti-cancer agent

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Estefany Reyes Estevez; [2021]
  Nyckelord :Cocos nucifera; phytohormones; cytokinins; kinetin; kinetin riboside; zeatin; iP; functional foods; cancer; cell cycle; micropropagation; tissue culture;

  Sammanfattning : Coconut water (CW) naturally contains phytohormones called cytokinins, which exist in different forms like kinetin, kinetin riboside and zeatin. The bioactive cytokinins in plants are the zeatin-type, and these natural compounds exert many vital plant physiological effects. LÄS MER

 5. 5. TEACHING PHOTOSYNTHESIS: IMPLICATIONS ON SUSTAINABILITY

  Master-uppsats,

  Författare :Vasugi V Ribbarp; [2020-10-27]
  Nyckelord :Photosynthesis; Education for Sustainable Development; Constructivism; Science education; Constructivism; and Science education;

  Sammanfattning : Aim: Education for Sustainable Development (ESD) is about empowering and motivatinglearners to become active sustainability citizens who are capable of critical thinking and able to participate in shaping a sustainable future, (UNESCO, 2017). This study centres on how the teaching of photosynthesis in Science can help students understand sustainability issues. LÄS MER