Sökning: "Pitsund Bridge"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Pitsund Bridge.

  1. 1. Achieving Composite Action in Existing Bridges : With post-installed shear connectors

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

    Författare :David Olsson; [2017]
    Nyckelord :Shear connector; Composite action; post-installed; strengthening; Pitsund Bridge; coiled spring pins; Skjuvförbindare; Samverkansbroar; förstärkningsarbete; Pitsundsbron; spiralbult;

    Sammanfattning : The increased amount of traffic combined with higher traffic loads leads to many existing bridges needing strengthening in the future to ensure their expected lifespan. This means the bridge owners will be focusing more on strengthening projects and smart solutions will be crucial for preserving a healthy bridge stock. LÄS MER