Sökning: "Post activation potentiation"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Post activation potentiation.

 1. 1. Effekten av submaximala Benböj på Countermovement Jump with Arm Swing : Tvärsnittsstudie på aktiva bollidrottare

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för idrottsmedicin; Umeå universitet/Avdelningen för idrottsmedicin

  Författare :Jesper Kronlund; Matilda Palm; [2019]
  Nyckelord :Team sports; Vertical Jump; Complex training; Lagsport; Vertikalhopp; Komplexträning;

  Sammanfattning : Introduktion: Den vertikala hoppförmågan är viktigt för prestationen inom många idrotter. Att använda sig utav komplexträning som benböj och vertikala upphopp har i tidigare forskning visats ge signifikant förbättrad kraftutveckling. LÄS MER

 2. 2. Effekter av Post Activation Potentiation inför explosiva träningspass inriktade på styrka och effektutveckling hos elitjuniorer

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Idrottsmedicin

  Författare :Tobias Söderberg; [2018]
  Nyckelord :Adolescent; Bench press; Power-velocity;

  Sammanfattning : Power has been proven to be an important factor for sport performance, especially in sports where accelerations, decelerations, jumping or throwing are of great importance. Post activation potentiation (PAP) induced by heavy exercise has been reported as an acute and effective method in improving individuals’ power output. LÄS MER

 3. 3. EFFEKTER AV MAXIMAL ISOMETRISK POST ACTIVATION POTENTIATION PÅ DYNAMIC STRENGTH INDEX

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Idrottsmedicin; Umeå universitet/Idrottsmedicin

  Författare :Jesper Tapper; Oscar Åkerblom; [2018]
  Nyckelord :Strength-power-ratio; beach volleyball; countermovement jump; isometric mid-thigh pull;

  Sammanfattning : Introduktion: Dynamic Strength Index är ett ratio som beskriver en individs förhållande mellan maximal och explosiv styrka. Post-activation potentiation (PAP) är ett fenomen där en förberedande aktivitet, exempelvis knäböj, används för att få en prestationsförbättring i en kommande aktivitet. LÄS MER

 4. 4. Post activation potentiation : Kraftutvecklingsändringar i underkroppen efter ett maximalt marklyftsprotokoll

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Stefania Johansson; [2017]
  Nyckelord :post activation; potentiation; explosivitet; marklyft; hopp;

  Sammanfattning : Post activation potentiation (PAP) är ett fenomen genom vilket idrottslig prestation ökas som en följd av tidigare muskelkontraktioner. Tung styrketräning har visat sig ge en akut förbättring vid dynamiska aktiviteter som involverar samma muskelgrupper som styrketräningen. LÄS MER

 5. 5. The effect of Post activation potentiation on triceps brachii and latissimus dorsi on the aerobic performance of elite freestyle swimmers

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Madeleine Eriksson; [2017]
  Nyckelord :Post activation potentiation; swimming; aerobic; V4-speed;

  Sammanfattning : Background: Competitive swimming is a sport that require high muscle strength to overcome the forces in the water. A phenomenon called post activation potentiation (PAP) is known to acutely increase power output. PAP can be defined as an increase in muscle performance after muscle contraction. LÄS MER