Sökning: "Posttraumatiskt stressyndrom"

Visar resultat 1 - 5 av 110 uppsatser innehållade orden Posttraumatiskt stressyndrom.

 1. 1. Arbetsrelaterad stress på akutmottagning - konsekvenser för sjuksköterskans hälsa

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Ida Rova; Rebecka Börjesson; [2021-06-29]
  Nyckelord :Sjuksköterska; arbetsrelaterad stress; akutmottagning; hälsa; holism;

  Sammanfattning : Bakgrund: Arbetsrelaterad stress på akutmottagningarna är ett vanligt förekommandefenomen, då det är en arbetsplats med högt tempo och högt patientflöde i kombination medunderbemanning och höga krav. Tidigare studier har undersökt prevalensen av arbetsrelateradstress på akutmottagningar, men desto mindre forskning har gjorts kring konsekvenserna avdetta för sjuksköterskans hälsa. LÄS MER

 2. 2. Ambulanspersonal - Förekomst och hantering av posttraumatiskt stressyndrom

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Ansgar Engström; Max Joselovsky; [2021-06-28]
  Nyckelord :Ambulans; Ambulanspersonal; Ambulanssjuksköterska; Posttraumatiskt stressyndrom; PTSD; Coping; Copingstrategier;

  Sammanfattning : BakgrundAmbulanspersonal vistas regelbundet i en arbetsmiljö som kan innebära upprepade trauman,komplexa situationer där viktiga beslut tas under tidspress. Det kan orsaka allvarligastressreaktioner såsom utvecklandet av posttraumatiskt stressyndrom, PTSD. LÄS MER

 3. 3. Att vårda personer som blivit utsatta för sexuellt våld – en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Moa Gustafsson; Tilda Månsson; [2021-02-26]
  Nyckelord :Sjuksköterska; sexuellt våld; upplevelse; vårdrelation;

  Sammanfattning : BAKGRUND: I Sverige blev 31,6 procent av kvinnorna i åldrarna 20–24 år utsatta försexualbrott under 2019. Sexuellt våld kan medföra både psykiska och fysiska skador för offret vilket i vissa fall kräver sjukvård. Dessa skador kan vara exempelvis posttraumatisktstressyndrom (PTSD), depression och könssjukdomar. LÄS MER

 4. 4. Patienters upplevelser av kontakten med hälso- och sjukvården vid posttraumatiskt stressyndrom : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Amir Alizadeh; Elisar Kassem; [2021]
  Nyckelord :Treatment; Participation; Patients experiences; Post-traumatic Stress disorder; Stigma; Healthcare staff s knowledge; Bemötande; Delaktighet; Patienters upplevelser; Posttraumatiskt stressyndrom; Stigma; Vårdpersonalens kunskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Naturassisterad terapi för personer med posttraumatisk stress : - en scoping review

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för rehabilitering; Jönköping University/HHJ, Avd. för rehabilitering

  Författare :Wiksten Sanna; Malin Falk; [2021]
  Nyckelord :nature; nature assisted rehabilitation; occupational ability; occupational therapy; PTSD; aktivitetsförmåga; arbetsterapi; natur; naturunderstödd rehabilitering; PTSD;

  Sammanfattning : Bakgrund: Posttraumatisk stress kan obehandlat leda till livslånga besvär och nedsatt aktivitetsförmåga. Behandling av posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) är huvudsakligen psykologisk och i nuläget saknas aktivitetsfokuserade interventioner i Socialstyrelsens riktlinjer. LÄS MER