Sökning: "Public Markets"

Visar resultat 1 - 5 av 352 uppsatser innehållade orden Public Markets.

 1. 1. Effekten av den operationella leasingen på marknadsvärde efter det obligatoriska införandet av IFRS 16 En kvantitativ studie på svenska börsnoterade företag inom sju leasingintensiva industrier

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Aima Samuelsson; Hanna Kadríc; [2020-09-08]
  Nyckelord :IFRS 16; leasingskulder; operationell leasing; marknadsvärde; IFRS 16; leasing debts; operational leasing; market value;

  Sammanfattning : This thesis examines the effects that IFRS 16 had on the particular industries in a Swedish context. The investigation focuses on whether the existence of the operating leases can affect the market value after completing the requirements on the mandatory implementation of IFRS 16. LÄS MER

 2. 2. Initial Public Offerings in “Hot” and “Cold” Markets - A Study of the Swedish IPO market

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Ikhwan Ali; Patrik Awad; [2020-08-10]
  Nyckelord :Initial public offering; IPO; hot and cold markets; efficient market; long-run performance; Swedish stock market;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att undersöka om IPO-marknaden skiljer sig i heta och kalla marknadsförhållanden när det gäller industrikluster, företagsspecifika egenskaper och långsiktig prestation. Studien genomförs på den svenska IPO-marknaden från 1992 till 2020 men för att analysera den långsiktiga utvecklingen används data fram till 2017. LÄS MER

 3. 3. Excess Cash holdings and Acquisitions: A study on Nordic firms

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Hannes Sandström; Lingjun Zhang; [2020-07-08]
  Nyckelord :Cash holdings; Excess cash; Mergers and acquisitions; Corporate governance; Agency conflicts; Free cash flow theories; Information asymmetries; Cash holding motives;

  Sammanfattning : MSc in Finance.... LÄS MER

 4. 4. The Swedish Disease - Impact of company spin-offs on firms' operational performance and equity value

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Daniel Espelund; Dumitru Coretchi; [2020]
  Nyckelord :Spin-off; Nordics; Operating Performance; Public Markets; Sales Growth;

  Sammanfattning : This paper sets out to examine the equity price performance as well as operational performance in both the long- and short-term for Nordic spin-offs. More specifically, the paper evaluates the performance for 110 spin-off entities, both the parent and spun-off company, between the years 1998-2017. LÄS MER

 5. 5. Family Policies and Women in the Labour Market: Evidence from Southern Europe

  Master-uppsats, Lunds universitet/Ekonomisk-historiska institutionen

  Författare :Federica Colasanti; [2020]
  Nyckelord :Family policies; labour markets; gender; Southern Europe; Social Sciences;

  Sammanfattning : Previous research has analysed the relationship between women’s labour market outcomes and family policies in the general context of the European Union or among OECD countries. The current dissertation investigates the effect of a set of family policy’s instruments on women’s labour market participation and maternal employment in the countries of Southern Europe – Greece, Italy, Spain and Portugal – over the period 20012014. LÄS MER